Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasze strony internetowe lepiej spełniały Państwa oczekiwania. Można
zablokować pliki cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej Polityce Prywatności.
SPES
    
Główna | Kontakt | Terminarz | Mapa serwisu | Zamów biuletyn | English    
SPES
Aktualności | O Nas | Co robimy | Oferta pomocy | Twoje Prawa | Możesz pomóc   
« wstecz | Jesteś w:

Odrzucenie spadku w przypadku pozostawienia przez osobę zmarłą długów

Każdy, kto jest spadkobiercą ustawowym bądź spadkobiercą testamentowym powinien pamiętać, że w terminie 6 miesięcy od dowiedzenia się o śmierci spadkodawcy może złożyć oświadczenie, czy spadek przyjmuje (wprost bądź z dobrodziejstwem inwentarza)  czy odrzuca. Oświadczenie to może złożyć przed notariuszem bądź przed sądem.

Spadek to nie tylko aktywa, np. mieszkanie, samochód, oszczędności, ale także długi, których nie spłacił spadkodawca. Jeżeli zatem zmarły pozostawił długi (bądź nie wiadomo, czy je zostawił), warto zastanowić się, czy spadku nie odrzucić bądź czy nie przyjąć go z dobrodziejstwem inwentarza.

Jeżeli spadkobierca nie złoży w terminie 6 miesięcy oświadczenia, czy spadek przyjmuje, czy odrzuca – po upływie tego terminu przyjmuje spadek wprost. Oznacza to, że bierze odpowiedzialność za długi zmarłego bez żadnych ograniczeń i z całego swego majątku. Możliwa jest sytuacja, w której spadkobierca nie otrzymał w spadku  nic materialnego, jakichkolwiek dóbr  -  a mimo to będzie spłacał długi spadkodawcy (spadkiem mogą być również same długi).

Złożenie oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza oznacza, że spadkobierca odpowiada za długi zmarłego tylko do wysokości wartość dóbr, jakie odziedziczył. Przykładowo: spadkodawca pozostawił dług w wysokości 20.000 zł i samochód wart 15.000 zł - spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, odpowiada za ten dług do wysokości 15.000 zł.

Spadkobierca będący osobą nie mającą pełnej zdolności do czynności prawnych (osoba małoletnia bądź częściowo ubezwłasnowolniona) jak i taki spadkobierca, co do którego istnieją podstawy do całkowitego ubezwłasnowolnienia, który nie złoży w terminie 6 miesięcy oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku -  zawsze przyjmuje spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

Spadkobierca może przeprowadzić postępowanie spadkowe przed notariuszem, uzyskując tzw. poświadczenie dziedziczenia (dotyczy to przypadków, gdy nie ma jakiegokolwiek sporu między spadkobiercami i wszyscy stawią się u notariusza) bądź przed sądem, uzyskując postanowienie o stwierdzenie nabycia spadku. Jedynie te dwa dokumenty stanowią dowód tego, że jest się czyimś spadkobiercą i będą honorowane przez wszelakie urzędy, instytucje czy inne osoby trzecie.

Spadkobiercy będący małżonkiem, zstępnym, wstępnym, pasierbem, rodzeństwem, ojczymem czy macochą, którzy zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, zostają zwolnieni z opłacenia podatku z tego tytułu. Niedochowanie tego terminu powoduje że muszą opłacić podatek od spadku na ogólnych warunkach.

© SPES 1999 - 2014
Warunki korzystania z serwisu | Praca | Wolontariat | Internal | Pity 2013 drukuj drukuj