Stypendia dla studentów niepełnosprawnych

Stypendium specjalne dla studentów niepełnosprawnych

Stypendium specjalne dla niepełnosprawnych studentów może otrzymywać student legitymujący się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub o orzeczeniem o niezdolności do pracy wydanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub d. Komisję ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia.

Szczegółowy regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania stypendium specjalnego ustala rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego.

Zobacz również - Programy PFRON

Jeśli nasz poradnik był pomocny - prosimy, przekaż kilkuzłotową darowiznę dla ciężko chorych dzieci, którym nasze Stowarzyszenie funduje stypendia. Jeśli w poradniku brakuje ważnych Twoim zdaniem informacji lub nie są one dla Ciebie zrozumiałe poinformuj nas o tym. Wszystkie uwagi czytamy i staramy się uwzględnić w kolejnych aktualizacjach poradnika Dziękujemy!

Copyright © SPES 1999 - 2015. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • IPS
 • oblaci
 • seminarium
 • pity
 • agora
 • Do Rzeczy
 • denon
 • praca
 • Google
 • Przewodnik Katolicki
 • Gość Niedzielny
 • Niedziela
 • Ogicom
 • prowincja
 • Non Profit
 • pfron
 • miasto
Facebook