Stypendia dla studentów niepełnosprawnych

Stypendium specjalne dla studentów niepełnosprawnych

Stypendium specjalne dla niepełnosprawnych studentów może otrzymywać student legitymujący się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub o orzeczeniem o niezdolności do pracy wydanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub d. Komisję ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia.

Szczegółowy regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania stypendium specjalnego ustala rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego.

Zobacz również - Programy PFRONCopyright © 1999 - 2015 Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES. Ostatnia aktualizacja: 2015-01-07.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu www.spes.org.pl nie może być rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, modyfikowany lub reprodukowany, w tym także zamieszczany w Internecie - bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie) - bez pisemnej zgody Stowarzyszenia na Rzecz Niepełnosprawnych SPES. Poradnik "Twoje Prawa" jest udostępniany osobom fizycznym na zasadach określonych szczegółowo w Warunkach korzystania z serwisu.

 • praca
 • prowincja
 • seminarium
 • agora
 • Ogicom
 • Google
 • IPS
 • Do Rzeczy
 • pfron
 • miasto
 • oblaci
 • Gość Niedzielny
 • pity
 • Przewodnik Katolicki
 • denon
 • Niedziela
 • Non Profit
Facebook