Dzieci w ciężkim stanie klinicznym

Program Pomocy Dzieciom, który realizujemy od 2013 r. jest skierowany do ubogich rodzin podejmujących trud całodobowej domowej opieki nad dziećmi w ciężkim stanie klinicznym.

Rodziny zakwalifikowane do Programu otrzymują pomoc finansową w formie comiesięcznego stypendium. W Programie Pomocy Dzieciom zamierzamy dotrzeć do rodzin i dzieci, które pod każdym względem znajdują się w najtrudniejszej sytuacji: posiadają skromne dochody, nie uzyskują efektów w samodzielnej zbiórce funduszy a dziecko znajduje się w ciężkim stanie klinicznym, tzn. wymaga wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora, bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego oraz innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. 

stypendyści

Nie zbieramy środków dla konkretnego dziecka (dzieci). Nie otwieramy tak zwanych kont indywidualnych. W naszym przekonaniu, samodzielna zbiórka funduszy to niezwykle trudne przedsięwzięcie, osiągalne dla rodzin dysponujących odpowiednim środowiskiem wsparcia i umiejętnościami.

Naszym celem jest wspieranie samodzielnych działań rodziny, w przezwyciężaniu sytuacji życiowych w zakresie najważniejszych i niezbędnych potrzeb życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując wyłącznie własne zasoby i możliwości.

Więcej o Programie Pomocy Dzieciom

O stypendystach Programu Pomocy Dzieciom w prasie.

Przejdź do informacje szczegółowe i składanie wniosku

Komentarze

Komentarze nie połączone z portalem Facebook

(pokaż)

Komentarz pojawi się po zaakceptowaniu przez moderatora.

 • pity
 • agora
 • seminarium
 • miasto
 • oblaci
 • Gość Niedzielny
 • Niedziela
 • Do Rzeczy
 • Przewodnik Katolicki
 • pfron
 • praca
 • Non Profit
 • IPS
 • prowincja
 • Ogicom
 • szip
 • denon
 • Google
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC