Procedura ubiegania się

Renta z tytułu niezdolności do pracy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. By uzyskać rentę należy złożyć wniosek o ustalenie prawa do renty w najbliższym miejsca zamieszkania oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Do przygotowania wniosku, lecz wyłącznie za zgodą wnioskodawcy, jest zobowiązany pracodawca (zakład pracy). Powinien to uczynić na 30 dni przed ustaniem prawa do zasiłków chorobowych. Załącznikami do wniosku powinny być dokumenty uzasadniające prawo do renty i jej wysokości - głównie chodzi o dokumentację medyczną oraz dokumenty potwierdzające staż pracy i inne okresy nieskładkowe.

Wniosek o ustalenie prawa do renty może również złożyć sam zainteresowany. W przygotowaniu wniosku udzielają pomocy pracownicy socjalni miejskich ośrodków pomocy społecznej (lub powiatowych centrów pomocy rodzinie).

W toku ubiegania się o rentę osoba zainteresowana ma obowiązek osobistego stawienia się i poddania się wskazanym badaniom.

Osoba wezwana może złożyć pisemny wniosek z prośbą o zwrot kosztów podróży, przedstawiając bilety lub rachunki. Jeżeli stan zdrowia osoby wezwanej wymaga opieki innej osoby ZUS może wyrazić zgodę na kosztów przejazdu osoby towarzyszącej.

W przypadku, gdy osobiste stawiennictwo mogłoby narazić osobę badaną na pogorszenie stanu zdrowia badanie może się odbyć w miejscu pobytu osoby chorej.Jeśli nasz poradnik był pomocny - prosimy, przekaż kilkuzłotową darowiznę dla ciężko chorych dzieci, którym nasze Stowarzyszenie funduje stypendia. Jeśli w poradniku brakuje ważnych Twoim zdaniem informacji lub nie są one dla Ciebie zrozumiałe poinformuj nas o tym. Wszystkie uwagi czytamy i staramy się uwzględnić w kolejnych aktualizacjach poradnika Dziękujemy!

Copyright © SPES 1999 - 2017. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • Niedziela
 • IPS
 • pity2016
 • seminarium
 • denon
 • szip
 • Przewodnik Katolicki
 • praca
 • Do Rzeczy
 • Gość Niedzielny
 • renovabis
 • oblaci
 • weglosmyk
 • pfron
 • Ogicom
 • ralus
 • izba lekarska
 • prowincja
 • adwokat ewa
 • Non Profit
 • miasto
 • Google
 • dudkiewicz
 • zthiu
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC