Stypendia unijne dla uczniów

Tak zwane stypendia unijne są przyznawane w celu wyrównywania szans edukacyjnych.

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy podejmują naukę w szkole umożliwiającej uzyskanie matury (publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach publicznej), pochodzący z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz jednocześnie:

 • zamieszkujący na obszarach wiejskich lub
 • w miastach do 5 tys. mieszkańców lub
 • w miastach od 5 tys. do 20 tys. mieszkańców, w których nie ma szkół ponadgimnazjalnych publicznych kończących się maturą.

W przypadku szkół artystycznych do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie pochodzący z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, o stałym zameldowaniu na obszarach wiejskich (za obszary wiejskie uznaje się obszary poza granicami administracyjnymi miast), w miastach do 5 tys. mieszkańców, w miastach od 5 tys. do 20 tys. mieszkańców, w których nie ma publicznych szkół artystycznych kończących się maturą.

Stypendia mogą mieć formę pomocy rzeczowej (np. zakup podręczników dla uczniów), dofinansowania lub refundacji określonych rodzajów kosztów oraz w postaci przekazywanych bezpośrednio do ucznia transz stypendium.

Uczniowie ubiegający się o stypendium uzyskają informacje u dyrektora szkoły lub też w kontakcie z organem prowadzącym szkołę. Uczniowie szkół niepublicznych kontaktują się z dyrektorem lub uzyskują informacje za pośrednictwem organów dotujących szkołę tj. jednostek organizacyjnych powiatu.Wpłacam DARdla-dzieci.org.plJeśli nasz poradnik był pomocny - prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1% podatku na sfinansowanie stypendiów przekazywanych przez nasze Stowarzyszenie dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym. Dziękujemy!
logo pfron

Projekt Twoje Prawa jest współfinansowany ze środków PFRON

Copyright © SPES 1999 - 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • renovabis
 • adwokat ewa
 • Non Profit
 • IPS
 • niw
 • prowincja
 • pooooo
 • denon
 • oblaci
 • pfron
 • miasto
 • zthiu
 • pity2016
 • Niedziela
 • szip
 • seminarium
 • praca
 • fio
 • ralus
 • Google
 • Gość Niedzielny
 • izba lekarska
 • Do Rzeczy
 • dudkiewicz
 • asystentpit
 • weglosmyk
 • Przewodnik Katolicki
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC