Poradnictwo obywatelskie i socjalne

Udzielamy bezpłatnych porad obywatelskich i socjalnych osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom, osobom w kryzysie socjalnym, w podeszłym wieku, znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej.  


KOMUNIKAT z dnia 15.09.2022 roku

Otwieramy się dla Was. Będziemy kontynuować działalność Ośrodka Poradnictwa i udzielać porad obywatelskich i prawnych zdalnie oraz stacjonarnie. Jest to możliwe dzięki temu, że uzyskaliśmy dotację z środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.  
 
Poradnictwo zawiesiliśmy w lutym tego roku z wielu powodów, w tym zwłaszcza zdrowotnych, finansowych jednak cały czas wspieraliśmy zdalnie klientów, których sprawy były już rozpoczęte. Teraz jesteśmy gotowi, aby towarzyszyć w kolejnych zmaganiach osób w kryzysie socjalnym i w trudnej sytuacji materialnej.  
 

Wnioski o pomoc w formie zdalnej można składać przez formularz na stronie: www.poradnictwo.spes.org.pl zaś osoby, które nie mają możliwości technicznych, aby korzystać z formy zdalnej, mogą umówić się telefonicznie na spotkanie w Ośrodku Poradnictwa  - w tym celu prosimy o kontakt pod numerem telefonu 32 205 38 80 w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 10.00 do 15.00    


   

W Ośrodku Poradnictwa towarzyszymy w uzyskaniu wiedzy oraz dostępu do świadczeń socjalnych. W uzasadnionych przypadkach określonych w regulaminie Ośrodka realizujemy pomoc prawną.

Poradnictwo świadczymy w dwóch formach: elektronicznej (online, poprzez formularz dostępowy znajdujący się poniżej) oraz w kontakcie osobistym na terenie naszej siedziby w Katowicach (ul. Kościuszki 46).  W 2022 roku poradnictwo świadczymy wyłącznie w formie elektronicznej. 

Złożenie wniosku o pomoc, zarejestrowanie wniosku w naszym systemie porad online czy tez uzyskanie terminu spotkania z doradcą nie jest równoznaczne z przyjęciem sprawy do jej prowadzenia. Każde zgłoszenie jest weryfikowane pod kątem spełniania kryteriów określonych naszym regulaminem (trudna sytuacja materialna  i/lub życiowa wnioskodawcy). Ośrodek Poradnictwa udziela pomocy osobom najbardziej potrzebującym, znajdującym się w niedostatku i/lub w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, które dotknął życiowy kryzys przekraczający ich własne możliwości radzenia sobie. Wspieramy przede wszystkim w trudnym dążeniu do odzyskania bądź zwiększenia zakresu niezależności życiowej.

Formularz dostępowy dla osób składających wniosek o pomoc w formie elektronicznej (online) znajduje się pod adresem: poradnictwo.spes.org.pl

Zarówno w zakresie porad świadczonych w kontakcie osobistym jak i porad online, ilość osób które możemy objąć wsparciem jest ograniczona i uzależniona od naszych możlwiosci kadrowych i organizacyjnych.  

Aktualizowana informacja o punktach bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich, znajdujących się na terenie każdego powiatu - w całej Polsce, jest dostępna na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: https://np.ms.gov.pl/.

W internetowym poradniku Twoje Prawa przedstawiamy przegląd uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym oraz znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Poradnik jest formą edukacji obywatelskiej. Jest możliwe, że dzięki dostępnym tutaj informacjom czytelnik publikacji znajdzie w niej rozwiązanie swojego problemu.

Realizujemy Program Spraw Precedensowych. Do Programu kwalifikujemy sprawy, których pozytywne rozstrzygnięcie może przyczynić się do zmiany niekorzystnej praktyki (wykładni sądowej bądź urzędowej interpretacji) w obszarze ochrony socjalnej.


Wspólfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020 oraz Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.

niw logo

pomoc prawna

 • prowincja
 • izba lekarska
 • Gość Niedzielny
 • szip
 • Do Rzeczy
 • Google
 • Non Profit
 • seminarium
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • fio
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • ralus
 • zthiu
 • adwokat ewa
 • weglosmyk
 • NIW
 • IPS
 • oblaci
 • renovabis
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC