Baner Pity.pl

W kryzysie, dla bezdomnych i pomoc rzeczowa

Pomoc społeczna najczęściej kojarzy się udzielaniem wsparcia finansowego. Jednak osoby, które zwracają się do państwowych  instytucji pomocowych mogą  skorzystać z również innych form wsparcia, z tak zwanych świadczeń niepieniężnych. W zależności od tego, czego dotyczy trudna sytuacja życiowa, której sami nie jesteśmy w stanie przezwyciężyć ośrodek pomocy społecznej może zaproponować na przykład pomoc rzeczową, pomoc psychologiczną, pomoc prawną, wsparcie asystenta rodziny, czy udzielić schronienia.      

Pomoc w kryzysie życiowym

W każdym powiecie powinien funkcjonować ośrodek interwencji kryzysowej. Placówki te udzielają pomocy psychologicznej i prawnej osobom, które znalazły się w jakiejkolwiek sytuacji kryzysowej. Pomoc ta może również polegać na udzieleniu schronienia (np. w przypadkach przemocy w rodzinie).

Pomoc dla osób bezdomnych

Każda gmina jest zobowiązana zapewnić schronienie, posiłek i niezbędne ubranie osobie potrzebującej. Osoba bezdomna może zostać objęta indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności, który powinien uwzględniać jej sytuację oraz zapewniać szczególne wspieranie osoby aktywnie uczestniczącej w wychodzeniu z bezdomności. Program, stosownie do potrzeb osoby, która ma być nim objęta, może uwzględniać wszelkie środki pomocy, którymi dysponuje ośrodek realizujący program. Osoba bezdomna objęta programem wychodzenia z bezdomności korzysta ze świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

Pomoc rzeczowa: odzież i posiłki

Przyznanie niezbędnego ubrania następuje przez dostarczenie potrzebującej osobie lub rodzinie: bielizny, odzieży i obuwia odpowiednich do jej indywidualnych właściwości oraz pory roku. Pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić.Jeśli nasz poradnik był pomocny - prosimy, przekaż kilkuzłotową darowiznę dla ciężko chorych dzieci, którym nasze Stowarzyszenie funduje stypendia. Jeśli w poradniku brakuje ważnych Twoim zdaniem informacji lub nie są one dla Ciebie zrozumiałe poinformuj nas o tym. Wszystkie uwagi czytamy i staramy się uwzględnić w kolejnych aktualizacjach poradnika Dziękujemy!

Copyright © SPES 1999 - 2017. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.


 • weglosmyk
 • Gość Niedzielny
 • adwokat ewa
 • Ogicom
 • dudkiewicz
 • praca
 • renovabis
 • Non Profit
 • pity2016
 • Google
 • pfron
 • denon
 • oblaci
 • Przewodnik Katolicki
 • seminarium
 • Do Rzeczy
 • szip
 • izba lekarska
 • IPS
 • ralus
 • Niedziela
 • zthiu
 • prowincja
 • miasto
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC