W kryzysie, dla bezdomnych i pomoc rzeczowa

Pomoc w kryzysie życiowym

W każdym powiecie powinien funkcjonować ośrodek interwencji kryzysowej. Placówki te dzielają pomocy psychologicznej i prawnej osobom, które znalazły się w jakiejkolwiek sytuacji kryzysowej. Pomoc ta może również polegać na udzieleniu schronienia (np. w przypadkach przemocy w rodzinie).

Pomoc dla osób bezdomnych

Każda gmina jest zobowiązana zapewnić schronienie, posiłek i niezbędne ubranie osobie potrzebującej. Osoba bezdomna może zostać objęta indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności, który powinien uwzględniać jej sytuację oraz zapewniać szczególne wspieranie osoby aktywnie uczestniczącej w wychodzeniu z bezdomności. Program, stosownie do potrzeb osoby, która ma być nim objęta, może uwzględniać wszelkie środki pomocy, którymi dysponuje ośrodek realizujący program. Osoba bezdomna objęta programem wychodzenia z bezdomności korzysta ze świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

Pomoc rzeczowa: odzież i posiłki

Przyznanie niezbędnego ubrania następuje przez dostarczenie potrzebującej osobie lub rodzinie: bielizny, odzieży i obuwia odpowiednich do jej indywidualnych właściwości oraz pory roku. Pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić.Copyright © 1999 - 2015 Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES. Ostatnia aktualizacja: 2015-01-07.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu www.spes.org.pl nie może być rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, modyfikowany lub reprodukowany, w tym także zamieszczany w Internecie - bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie) - bez pisemnej zgody Stowarzyszenia na Rzecz Niepełnosprawnych SPES. Poradnik "Twoje Prawa" jest udostępniany osobom fizycznym na zasadach określonych szczegółowo w Warunkach korzystania z serwisu.

 • pity
 • Gość Niedzielny
 • denon
 • seminarium
 • Non Profit
 • pfron
 • Przewodnik Katolicki
 • IPS
 • agora
 • praca
 • Ogicom
 • Google
 • Niedziela
 • miasto
 • prowincja
 • Do Rzeczy
 • oblaci
Facebook