Dodatek pielęgnacyjny

Dodatek pielęgnacyjny

Osoba, która ma prawo do renty (lub emerytury) i została uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz niezdolną do samodzielnej egzystencji (lub skończyła 75 lat) ma również prawo do dodatku pielęgnacyjnego wypłacanego niezależnie od renty.

Osobie uprawnionej do emerytury lub renty przebywającej w domu pomocy społecznej, w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje, chyba że przebywa poza tą placówką przez okres dłuższy niż 2 tygodnie w miesiącu.Copyright © 1999 - 2015 Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES. Ostatnia aktualizacja: 2015-01-07.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu www.spes.org.pl nie może być rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, modyfikowany lub reprodukowany, w tym także zamieszczany w Internecie - bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie) - bez pisemnej zgody Stowarzyszenia na Rzecz Niepełnosprawnych SPES. Poradnik "Twoje Prawa" jest udostępniany osobom fizycznym na zasadach określonych szczegółowo w Warunkach korzystania z serwisu.

 • miasto
 • Niedziela
 • pfron
 • Gość Niedzielny
 • prowincja
 • praca
 • Non Profit
 • Ogicom
 • Przewodnik Katolicki
 • oblaci
 • Google
 • agora
 • Do Rzeczy
 • seminarium
 • denon
 • pity
 • IPS
Facebook