Pielęgniarska opieka długoterminowa

Pielęgniarska opieka długoterminowa

Pielęgniarska opieka długoterminowa jest to opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu, którzy ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają udzielania systematycznych świadczeń pielęgniarskich.

Pacjenci ci nie potrzebują hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego i z różnych względów nie chcą lub nie mogą przebywać w zakładach opieki długoterminowej, a wymagają systematycznej i intensywnej  opieki pielęgniarskiej w warunkach domowych we współpracy z lekarzem rodzinnym.

Opieką w domu mogą być objęci pacjenci przewlekle chorzy, unieruchomieni z powodu urazu lub przewlekłej choroby i bezwzględnie wymagają przynajmniej jednego z wymienionych świadczeń pielęgniarskich:

 • kroplowe wlewy dożylne wynikające ze stałego zlecenia lekarskiego związanego z prowadzonym procesem leczenia:
 • wykonywanie opatrunków (rany, odleżyny i owrzodzenia troficzne podudzi),
 • karmienie przez zgłębnik,
 • karmienie przez przetokę,
 • pielęgnacja przetoki,
 • zakładanie i usuwanie cewnika (stałe zlecenie lekarskie),
 • płukanie pęcherza moczowego,
 • pielęgnacja rurki tracheostomijnej.

Pielęgniarską opieką długoterminową  nie mogą  być objęci pacjenci w ostrej fazie choroby psychicznej i w terminalnej fazie choroby nowotworowej.

Podstawą przyznania pielęgniarskiej opieki długoterminowej jest wniosek lekarza oraz wywiad pielęgniarski przeprowadzony w domu pacjenta.

Czas objęcia chorego tą forma opieki jest warunkowany stanem zdrowia. W miarę poprawy stanu zdrowia pacjent zostaje objęty opieką pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej (w ramach praktyki lekarza rodzinnego).Copyright © 1999 - 2015 Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES. Ostatnia aktualizacja: 2015-01-07.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu www.spes.org.pl nie może być rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, modyfikowany lub reprodukowany, w tym także zamieszczany w Internecie - bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie) - bez pisemnej zgody Stowarzyszenia na Rzecz Niepełnosprawnych SPES. Poradnik "Twoje Prawa" jest udostępniany osobom fizycznym na zasadach określonych szczegółowo w Warunkach korzystania z serwisu.

 • denon
 • Niedziela
 • oblaci
 • pfron
 • agora
 • Przewodnik Katolicki
 • Non Profit
 • praca
 • seminarium
 • pity
 • Ogicom
 • Google
 • Do Rzeczy
 • miasto
 • Gość Niedzielny
 • prowincja
 • IPS
Facebook