Sanatoria

Leczenie uzdrowiskowe (sanatoria).

 1. Leczenie uzdrowiskowe (w sanatorium) przysługuje ubezpieczonym na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
 2. Skierowanie winno być rozpatrzone w ciągu 30 dni od daty jego wpływu do Narodowego Funduszu Zdrowia.
 3. Skierowanie wystawione przez lekarza podlega potwierdzeniu przez NFZ. Narodowy Fundusz Zdrowia może nie potwierdzić skierowania z przyczyn merytorycznych lub z powodu braku miejsc w sanatorium. W przypadku nie potwierdzenia skierowania z powodu braku miejsc w sanatorium osoba ubezpieczona jest wpisywana na listę oczekujących.
 4. Potwierdzenie skierowania Narodowy Fundusz Zdrowia doręcza ubezpieczonemu nie później niż 14 dni przed planowaną datą rozpoczęcia leczenia.
 5. Osoba niepełnosprawna, która z powodu dysfunkcji narządu ruchu nie może korzystać ze środków transportu publicznego, posiada uprawnienie do bezpłatnego przewozu środkiem transportu sanitarnego (zobacz strona "Transport").
 6. Leczenie uzdrowiskowe (sanatoryjne) jest bezpłatne a koszty wyżywienia i zakwaterowania podlegają częściowej odpłatności (obecnie od 6,50 do 23,30 złotych dziennie, zależnie od standardu zakwaterowania i pory roku).
 7. Niepodlegające ubezpieczeniu z innego tytułu dzieci osób ubezpieczonych, do 18 roku życia (a jeśli się uczą dalej - do ukończenia 26 roku życia), nie ponoszą kosztów zakwaterowania i wyżywienia w prewentorium i sanatorium uzdrowiskowym; niepodlegające ubezpieczeniu z innego tytułu dziecko osoby ubezpieczonej, które ma orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności, nie ponosi kosztów wyżywienia i zakwaterowania bez względu na wiek.


Copyright © 1999 - 2015 Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES. Ostatnia aktualizacja: 2015-01-07.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu www.spes.org.pl nie może być rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, modyfikowany lub reprodukowany, w tym także zamieszczany w Internecie - bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie) - bez pisemnej zgody Stowarzyszenia na Rzecz Niepełnosprawnych SPES. Poradnik "Twoje Prawa" jest udostępniany osobom fizycznym na zasadach określonych szczegółowo w Warunkach korzystania z serwisu.

 • Do Rzeczy
 • denon
 • pfron
 • pity
 • Gość Niedzielny
 • Google
 • miasto
 • IPS
 • Przewodnik Katolicki
 • seminarium
 • prowincja
 • praca
 • Niedziela
 • Ogicom
 • Non Profit
 • oblaci
 • agora
Facebook