Sanatoria

Leczenie uzdrowiskowe (sanatoria).

 1. Leczenie uzdrowiskowe (w sanatorium) przysługuje ubezpieczonym na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
 2. Skierowanie winno być rozpatrzone w ciągu 30 dni od daty jego wpływu do Narodowego Funduszu Zdrowia.
 3. Skierowanie wystawione przez lekarza podlega potwierdzeniu przez NFZ. Narodowy Fundusz Zdrowia może nie potwierdzić skierowania z przyczyn merytorycznych lub z powodu braku miejsc w sanatorium. W przypadku nie potwierdzenia skierowania z powodu braku miejsc w sanatorium osoba ubezpieczona jest wpisywana na listę oczekujących.
 4. Potwierdzenie skierowania Narodowy Fundusz Zdrowia doręcza ubezpieczonemu nie później niż 14 dni przed planowaną datą rozpoczęcia leczenia.
 5. Osoba niepełnosprawna, która z powodu dysfunkcji narządu ruchu nie może korzystać ze środków transportu publicznego, posiada uprawnienie do bezpłatnego przewozu środkiem transportu sanitarnego (zobacz strona "Transport").
 6. Leczenie uzdrowiskowe (sanatoryjne) jest bezpłatne a koszty wyżywienia i zakwaterowania podlegają częściowej odpłatności (obecnie od 9,40 do 36,01 złotych dziennie, zależnie od standardu zakwaterowania i pory roku).
 7. Niepodlegające ubezpieczeniu z innego tytułu dzieci osób ubezpieczonych, do 18 roku życia (a jeśli się uczą dalej - do ukończenia 26 roku życia), nie ponoszą kosztów zakwaterowania i wyżywienia w prewentorium i sanatorium uzdrowiskowym; niepodlegające ubezpieczeniu z innego tytułu dziecko osoby ubezpieczonej, które ma orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności, nie ponosi kosztów wyżywienia i zakwaterowania bez względu na wiek.

Jeśli nasz poradnik był pomocny - prosimy, przekaż kilkuzłotową darowiznę dla ciężko chorych dzieci, którym nasze Stowarzyszenie funduje stypendia. Jeśli w poradniku brakuje ważnych Twoim zdaniem informacji lub nie są one dla Ciebie zrozumiałe poinformuj nas o tym. Wszystkie uwagi czytamy i staramy się uwzględnić w kolejnych aktualizacjach poradnika Dziękujemy!

Copyright © SPES 1999 - 2016. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • Niedziela
 • pity
 • Google
 • Non Profit
 • Gość Niedzielny
 • denon
 • praca
 • agora
 • IPS
 • oblaci
 • seminarium
 • pfron
 • Ogicom
 • Przewodnik Katolicki
 • Do Rzeczy
 • miasto
 • prowincja
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC