Transport sanitarny

W określonych sytuacjach osobom ubezpieczonym, na podstawie zlecenia lekarza lub felczera przysługują bezpłatne przejazdy środkiem transportu sanitarnego.

Bezpłatny transport sanitarny przysługuje w przypadku:

  •  przewozu osób wymagających natychmiastowego leczenia w zakładzie opieki zdrowotnej,

  • przewozów wynikających z potrzeby zachowania ciągłości leczenia w przypadkach schorzeń zagrażających zdrowiu lub życiu.

Osoby ubezpieczone (w myśl przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym), które z powodu dysfunkcji narządów ruchu nie mogą korzystać ze środków transportu publicznego, posiadają uprawnienie do bezpłatnego przejazdu środkami transportu sanitarnego w celu odbycia leczenia - do najbliższego zakładu udzielającego świadczeń zdrowotnych w tym zakresie i z powrotem. Sformułowanie "do najbliższego zakładu..." nie może jednak ograniczać prawa osoby ubezpieczonej do swobodnego wyboru zakładu opieki zdrowotnej, co gwarantuje ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.Wpłacam DAR dla-dzieci.org.pl Jeśli nasz poradnik był pomocny - prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1% podatku na sfinansowanie stypendiów przekazywanych przez nasze Stowarzyszenie dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym. Dziękujemy!

Publikacja jest finansowana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020 oraz Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030 (nowa wersja, strona w przygotowaniu).

logo NIW

Copyright © SPES 1999 - 2022. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

  • Do Rzeczy
  • izba lekarska
  • adwokat ewa
  • IPS
  • seminarium
  • weglosmyk
  • prowincja
  • zthiu
  • szip
  • Gość Niedzielny
  • Google
  • niw
  • oblaci
  • ralus
  • pooooo
  • Non Profit
  • fio
  • asystentpit
  • renovabis
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC