Baner Pity.pl


Program Pomocy Dzieciom

Wspieramy rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym. Rodziny zakwalifikowane do Programu Pomocy Dzieciom otrzymują pomoc finansową i merytoryczną w formie dostosowanej do jej potrzeb.

Program Pomocy Dzieciom został utworzony w 2013 roku i jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego oraz innych całodobowych, specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych podtrzymujących funkcje życiowe.

O stypendium mogą wnioskować rodziny, których dzieci nie ukończyły 25 roku życia. W sytuacji gdy stypendysta kontynuuje udział w programie, wówczas kryterium wiekowe nie obowiązuje. Jest to program stypendialny, co oznacza, że rodziny deklarują gotowość, by wykorzystać wszystkie własne możliwości pokonania trudności. To nasi stypendyści, nie podopieczni. 

stypendysta Kuba Raff

Fundusz stypendialny 

Utworzyliśmy fundusz pomocy stypendialnej, aby zebrane środki rozdysponować wśród najbardziej potrzebujących. Chcemy pomóc tym, którzy ze swym cierpieniem i ogromnymi problemami pozostają osamotnieni i często nie potrafią sami przebić się z apelem o pomoc. Fundusz tworzony jest tylko i wyłącznie z odpisów 1% podatku oraz z darowizn.

Wpłacam DAR

 

Stypendium

Podstawową formą wsparcia jest świadczenie pieniężne w postaci comiesięcznego stypendium. Wysokość stypendium jest ustalana indywidualnie dla każdej z rodzin - jest ono przyznawane na okres jednego roku. Przyznane stypendium nie wymaga żadnego rozliczania i dokumentowania wydatków. O przeznaczeniu uzyskanych w ten sposób środków decyduje rodzina. Stypendium ma kluczowe znaczenie zwłaszcza  w początkowym etapie bycia w Programie. Pełni rolę „pierwszej pomocy”, stabilizuje sytuację finansową rodziny i daje jej motywację do zaplanowania dalszych działań, mających poprawić sytuację życiową. 

Od 2013 roku Program znacznie ewoluował, co wynika z bogatego doświadczenia jakie uzyskaliśmy w kontakcie z rodzinami oraz z różnorodności potrzeb zgłaszanych przez same rodziny. 

Inne formy pomocy

Zabezpieczamy wszystkie potrzeby rodziny związane bezpośrednio z opieką nad dzieckiem w ciężkim stanie klinicznym, tj. dofinansowujemy zakup leków i środków opatrunkowych, rehabilitację, niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego. W pozostałym kwestiach związanych z dążeniem do niezależności finansowej, mieszkaniowej czy zawodowej negocjujemy warunki udziału w Programie indywidualnie z każdą zakwalifikowaną rodziną.

W miarę możliwości dofinansowujemy podnoszenie kwalifikacji zawodowych żywicieli rodzin, likwidację barier architektonicznych, remonty mieszkań, zakup sprzętu wspomagającego opiekę (np. AGD) i wszelkie działania mające na celu poprawę sytuacji życiowej. Taka dodatkowa pomoc wymaga rozliczenia się przez rodzinę i dokumentowania wydatków. Gdy to tylko możliwe rodzina podejmuje trud pozyskania środków publicznych np. z Centrów Pomocy Rodzinie czy Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Podejmujemy także działania, mające na celu uruchomienie lokalnych grup wsparcia – szukamy osób chętnych do zaangażowania się w pomoc rodzinom w codziennych sprawach na zasadach wolontariatu.

Poznaj naszych Stypendystów

Obecnie wspieramy 24 rodziny z całej Polski (zob. na mapie). Program adresowany jest przede wszystkim do rodzin w bardzo trudnej sytuacji finansowej, tj. o niskich dochodach. Jednak gdy sytuacja rodziny jest szczególnie trudna, np. opiekuje się więcej niż jednym dzieckiem w ciężkim stanie klinicznym, rozważamy objęcie opieką także rodziny z wyższym dochodem. 

Jak złożyć wniosek

Jeśli Twoje dziecko znajduje się w ciężkim stanie klinicznym, wymaga całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych oraz uważasz, że sytuacja materialna Twojej rodziny jest trudna, jesteś potencjalnym adresatem naszej pomocy. 

Przejdź do strony Informacje szczegółowe i składanie wniosku

Informujemy, że przyjmowanie wniosków o stypendia na lata 2017/2018 zostało zakończone. 

Komentarze

Komentarze nie połączone z portalem Facebook

(pokaż)

Komentarz pojawi się po zaakceptowaniu przez moderatora.


 • Gość Niedzielny
 • miasto
 • Przewodnik Katolicki
 • szip
 • denon
 • pity2016
 • weglosmyk
 • Google
 • praca
 • ralus
 • pfron
 • adwokat ewa
 • Niedziela
 • zthiu
 • seminarium
 • Non Profit
 • Do Rzeczy
 • renovabis
 • izba lekarska
 • IPS
 • dudkiewicz
 • prowincja
 • oblaci
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC