Podatki i ulgi podatkowe

W rozdziale tym omawiamy ogólne zasady odliczeń od podatku i dochodu, wydatki na cele rehabilitacyjne podlegające odliczeniom, podajemy również niektóre limity i zasady odliczeń.


Podstawy prawne:

 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U.2012.749 tj. z późn.zm.)
 2. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2012.361 t.j. z późn. zm. )
 3. Ustawa z dnia 9 września 2000 o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U.2015.626)
 4. Ustawa z dnia 7 listopada 2014 roku o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U.2014.1662)


Wpłacam DAR 1,5 procent podatku Drogi Czytelniku! Prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1,5% podatku na sfinansowanie rzecznictwa praw i poradnictwa obywatelskiego dla najuboższych. Dziękujemy!

Publikacja jest finansowana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.

Narodowy Instytut Wolności

Copyright © SPES 1999 - 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • prowincja
 • adwokat ewa
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • szip
 • zthiu
 • ralus
 • oblaci
 • renovabis
 • weglosmyk
 • fio
 • IPS
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • izba lekarska
 • Google
 • Non Profit
 • NIW
 • Gość Niedzielny
 • seminarium
 • Do Rzeczy
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC