Podatek dochodowy od osób fizycznych

Podatnik posiada, choć ograniczony, wpływ na wysokość podatku dochodowego, może bowiem planując swoje wydatki, korzystać z przewidzianych ustawą zwolnień i odliczeń.

Podstawą obliczania podatku dochodowego od osób fizycznych jest dochód czyli kwoty przychodów pomniejszone o określone ustawą koszty uzyskania przychodu.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych określa:

 • przychody zwolnione od podatku,
 • wydatki, które można odliczyć od dochodu (przed obliczeniem podatku),
 • wydatki, które można odliczyć od obliczonego podatku.

Ważne informacje

 1. Odliczenia podatkowe mogą z pożytkiem wykorzystać zarówno osoby o stosunkowo wysokich dochodach jak i osoby zarabiające mało (lub bardzo mało). Ostatecznie bowiem wszyscy płacimy podatki.
 2. Organ podatkowy może wezwać podatnika i inne osoby do osobistego stawienia się w celu złożenia wyjaśnień lub zeznań. Dokonując odliczeń podatkowych należy to robić w sposób po prostu uczciwy, pamiętając, iż urząd skarbowy może dokładnie sprawdzić zarówno "duże" jak i "małe" odliczenia.
 3. Wszelkie pytania szczegółowe dotyczące rozliczenia podatkowego należy kierować do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania podatnika.
 4. Nie należy obawiać się dokonywania odliczeń podatkowych. Pomocy przy wypełnianiu zeznań podatkowych można poszukiwać w biurach porad obywatelskich, ośrodkach pomocy społecznej oraz u prawników i doradców podatkowych.
 5.  Jeżeli osoba wezwana przez urząd skarbowy do złożenia wyjaśnień nie może stawić się z powodu choroby, kalectwa lub innej ważnej przyczyny, organ podatkowy może, na wniosek podatnika, przyjąć wyjaśnienie lub zeznanie albo dokonać czynności w miejscu pobytu tej osoby.
 6. Urząd skarbowy, na wniosek podatnika, może zaniechać w całości lub w części poboru podatku lub ustalania zobowiązania podatkowego, gdy pobranie podatku zagraża ważnym interesom podatnika, a w szczególności jego egzystencji. Z tych samych przyczyn urząd skarbowy może zwolnić płatnika z obowiązku pobrania podatku.


Wpłacam DAR dla-dzieci.org.pl Jeśli nasz poradnik był pomocny - prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1% podatku na sfinansowanie stypendiów przekazywanych przez nasze Stowarzyszenie dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym. Dziękujemy!

Publikacja jest finansowana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020 oraz Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030 (nowa wersja, strona w przygotowaniu).

logo NIW

Copyright © SPES 1999 - 2023. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • Google
 • seminarium
 • oblaci
 • Non Profit
 • IPS
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • Gość Niedzielny
 • ralus
 • weglosmyk
 • Do Rzeczy
 • fio
 • zthiu
 • izba lekarska
 • adwokat ewa
 • szip
 • prowincja
 • renovabis
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • NIW
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC