Renta socjalna i rodzinna

W rozdziale znajdują się podstawowe informacje na temat uprawnień do renty socjalnej,  renty rodzinnej oraz o zasadach zmniejszania i zawieszania świadczeń w przypadku uzyskiwania innych przychodów.


Podstawy prawne:

 1. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.2013.1440 tj z późn. zm. ).
 2. Ustawa o rencie socjalnej z dnia 27 czerwca 2003 r. (Dz.U.2013.982 tj. z późn. zm.
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 2003 r. w sprawie przyznania renty socjalnej (Dz.U.03.170.1656).


Jeśli nasz poradnik był pomocny - prosimy, przekaż kilkuzłotową darowiznę dla ciężko chorych dzieci, którym nasze Stowarzyszenie funduje stypendia. Jeśli w poradniku brakuje ważnych Twoim zdaniem informacji lub nie są one dla Ciebie zrozumiałe poinformuj nas o tym. Wszystkie uwagi czytamy i staramy się uwzględnić w kolejnych aktualizacjach poradnika Dziękujemy!

Copyright © SPES 1999 - 2017. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • Niedziela
 • seminarium
 • dudkiewicz
 • Non Profit
 • pfron
 • pity2016
 • Do Rzeczy
 • weglosmyk
 • Google
 • praca
 • prowincja
 • adwokat ewa
 • Gość Niedzielny
 • szip
 • miasto
 • Ogicom
 • Przewodnik Katolicki
 • zthiu
 • renovabis
 • oblaci
 • IPS
 • denon
 • izba lekarska
 • ralus
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC