Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Renta socjalna i rodzinna

W rozdziale znajdują się podstawowe informacje na temat uprawnień do renty socjalnej,  renty rodzinnej oraz o zasadach zmniejszania i zawieszania świadczeń w przypadku uzyskiwania innych przychodów.


Podstawy prawne:

  1. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.2013.1440 tj z późn. zm. ).
  2. Ustawa o rencie socjalnej z dnia 27 czerwca 2003 r. (Dz.U.2013.982 tj. z późn. zm.
  3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 2003 r. w sprawie przyznania renty socjalnej (Dz.U.03.170.1656).


Wpłacam DARdla-dzieci.org.plJeśli nasz poradnik był pomocny - prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1% podatku na sfinansowanie stypendiów przekazywanych przez nasze Stowarzyszenie dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym. Dziękujemy!
loga finansowanie


Copyright © SPES 1999 - 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.