Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Podatki i ulgi podatkowe

W rozdziale tym omawiamy ogólne zasady odliczeń od podatku i dochodu, wydatki na cele rehabilitacyjne podlegające odliczeniom, podajemy również niektóre limity i zasady odliczeń.


Podstawy prawne:

  1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U.2012.749 tj. z późn.zm.)
  2. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2012.361 t.j. z późn. zm. )
  3. Ustawa z dnia 9 września 2000 o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U.2015.626)
  4. Ustawa z dnia 7 listopada 2014 roku o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U.2014.1662)


Wpłacam DARdla-dzieci.org.plJeśli nasz poradnik był pomocny - prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1% podatku na sfinansowanie stypendiów przekazywanych przez nasze Stowarzyszenie dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym. Dziękujemy!
logo pfron

Projekt Twoje Prawa jest współfinansowany ze środków PFRON

Copyright © SPES 1999 - 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.