Poradnictwo obywatelskie i socjalne

Udzielamy bezpłatnych porad obywatelskich i socjalnych osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom, osobom starszym, zagrożonym utratą środków do życia, znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej.  

W Ośrodku Poradnictwa towarzyszymy w uzyskaniu wiedzy oraz dostępu do świadczeń socjalnych. W uzasadnionych przypadkach określonych w regulaminie Ośrodka realizujemy pomoc prawną. W związku ze stanem epidemii proponujemy poradnictwo korespondencyjne. Wniosek o udzielenie pomocy wraz opisem sprawy można złożyć w przez internet  w formie dokumentu elektronicznego  lub wysłać pocztą tradycyjną. Poniżej przekierowanie do e-poradnictwa:

 


W internetowym poradniku Twoje Prawa przedstawiamy przegląd uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym oraz znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Poradnik jest formą edukacji obywatelskiej. Jest możliwe, że dzięki dostępnym tutaj informacjom czytelnik publikacji znajdzie w niej rozwiązanie swojego problemu.

Realizujemy Program Spraw Precedensowych. Do Programu wybieramy sprawy osób, które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej ze względu na przepis prawny, bądź interpretację i wykładnię przepisu, które rażąco naruszają zasady współżycia społecznego.

Kwalifikujemy wyłącznie te sprawy, w których opisie dostrzegamy potencjał rzeczniczy. Ze względu na swoisty precedens nasze  uczestnictwo w postępowaniu sądowym z zakresu ochrony socjalnej może spowodować,  że dzięki rozstrzygnięciu w indywidualnej sprawie doprowadzimy do zmiany praktyki orzeczniczej dla wszystkich osób znajdujących się w podobnej sytuacji.

Decyzja o poprowadzeniu sprawy zależy od naszych aktualnych możliwości organizacyjnych. 

Złożenie prośby o pomoc wraz z kopiami dokumentów nie jest równoznaczne z udzieleniem pomocy. Spośród zgłoszeń wybieramy pojedyncze sprawy, które najbardziej spełniają wyżej wskazane kryteria.

Oferta pomocy SPES jest finansowana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020 oraz Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.

loga finansowanie

pomoc prawnaKomentarze

Komentarze nie połączone z portalem Facebook

(pokaż)

Komentarz pojawi się po zaakceptowaniu przez moderatora.

 • miasto
 • oblaci
 • Przewodnik Katolicki
 • IPS
 • praca
 • ralus
 • izba lekarska
 • adwokat ewa
 • weglosmyk
 • pfron
 • Gość Niedzielny
 • Niedziela
 • seminarium
 • niw
 • pity2016
 • Non Profit
 • Google
 • prowincja
 • szip
 • pooooo
 • fio
 • Do Rzeczy
 • dudkiewicz
 • renovabis
 • zthiu
 • denon
 • asystentpit
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC