Poradnictwo obywatelskie i socjalne

Udzielamy bezpłatnych porad obywatelskich i socjalnych osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom, osobom w kryzysie socjalnym, w podeszłym wieku, znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej.  

W Ośrodku Poradnictwa towarzyszymy w uzyskaniu wiedzy oraz dostępu do świadczeń socjalnych. W uzasadnionych przypadkach określonych w regulaminie Ośrodka realizujemy pomoc prawną.


Poradnictwo świadczymy w dwóch formach: elektronicznej (online) oraz w kontakcie osobistym na terenie naszej siedziby w Katowicach (ul. Kościuszki 46).

W celu uzyskania porady w formie elektronicznej konieczne jest złożenie wniosku poprzez formularz dostępowy znajdujący się na tej stronie (poniżej). W celu ustalenia terminu spotkania osobistego z doradcą prosimy o kontakt telefoniczny (tel. 32 205 38 80) lub osobisty w każdy wtorek, w godzinach od 10.00 do 16.00.

Zarówno w zakresie porad świadczonych w kontakcie osobistym jak i porad online, ilość osób które możemy objąć wsparciem jest ograniczona i uzależniona od wysokości uzyskanego przez nasze Stowarzyszenie dofinansowania na ten cel. Niestety, nie jesteśmy w stanie pomóc każdej zgłaszającej się do nas osobie.

Aktualizowana informacja o punktach bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich, znajdujących się na terenie każdego powiatu - w całej Polsce, znajdziecie Państwo na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: https://np.ms.gov.pl/.

W internetowym poradniku Twoje Prawa przedstawiamy przegląd uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym oraz znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Poradnik jest formą edukacji obywatelskiej. Jest możliwe, że dzięki dostępnym tutaj informacjom czytelnik publikacji znajdzie w niej rozwiązanie swojego problemu.

Formularz dostępowy dla osób składających wniosek o pomoc w formie elektronicznej (online) znajduje się pod adresem: poradnictwo.spes.org.pl


Realizujemy Program Spraw Precedensowych. Do Programu kwalifikujemy sprawy, których pozytywne rozstrzygnięcie może przyczynić się do zmiany niekorzystnej praktyki (wykładni sądowej bądź urzędowej interpretacji) w obszarze ochrony socjalnej.


Złożenie wniosku o pomoc, zarejestrowanie wniosku w naszym systemie porad online czy tez uzyskanie terminu spotkania z doradcą nie jest równoznaczne z przyjęciem sprawy do jej prowadzenia. Każde zgłoszenie jest weryfikowane pod kątem spełniania kryteriów określonych naszym regulaminem (trudna sytuacja materialna  i/lub życiowa wnioskodawcy). Ośrodek Poradnictwa udziela pomocy osobom najbardziej potrzebującym, znajdującym się w niedostatku i/lub w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, które dotknął życiowy kryzys przekraczający ich własne możliwości radzenia sobie. Wspieramy przede wszystkim w trudnym dążeniu do odzyskania bądź zwiększenia zakresu niezależności życiowej.


Oferta pomocy SPES jest dofinansowana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020 oraz Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.

niw logo

pomoc prawna

 • Gość Niedzielny
 • Do Rzeczy
 • izba lekarska
 • ralus
 • asystentpit
 • Non Profit
 • seminarium
 • fio
 • weglosmyk
 • szip
 • renovabis
 • IPS
 • Google
 • adwokat ewa
 • pooooo
 • zthiu
 • oblaci
 • niw
 • prowincja
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC