Historia i misja

Inspiracje i historia powstania

Źródłem naszej motywacji jest tradycja i duchowość Kościoła Katolickiego. Stowarzyszenie SPES jest owocem zaangażowania katolików świeckich, organizujących w latach osiemdziesiątych pomoc dla potrzebujących, w ramach Sekcji Pomocy Człowiekowi katowickiego Klubu Inteligencji Katolickiej oraz Biskupiego Komitetu Pomocy Uwięzionym i Internowanym w Katowicach.

Misja

Naszą misją jest zmniejszanie luki pomiędzy możliwościami jednostek a wymaganiami życia społecznego. Zabiegamy o udzielenie profesjonalnego wsparcia osobom znajdującym się w krytycznej sytuacji życiowej: poważnie niepełnosprawnym, doświadczającym różnorakich kryzysów, zagubionym we współczesnej rzeczywistości, w ich trudnym dążeniu do zwiększenia zakresu niezależności życiowej i prowadzenia godnego życia. Pragniemy by osoby niepełnosprawne, cierpiące, w podeszłym wieku - żyły w poczuciu bezpieczeństwa, budząc sympatię w społeczeństwie, otwartym na wartość specyficznego świadectwa o kondycji ludzkiego istnienia, której znakiem jest niepełna sprawność i cierpienie.

 • renovabis
 • IPS
 • Do Rzeczy
 • izba lekarska
 • Gość Niedzielny
 • zthiu
 • adwokat ewa
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • oblaci
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • szip
 • weglosmyk
 • Non Profit
 • prowincja
 • ralus
 • seminarium
 • fio
 • NIW
 • Google
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC