Informacje rejestrowe

pełna nazwa

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES
status prawny Posiadamy status stowarzyszenia, organizacji katolickiej i organizacji pożytku publicznego na mocy przepisów odpowiednich ustaw państwowych (świeckich) oraz status prywatnego stowarzyszenia wiernych i osobowość prawną kościelną w rozumieniu przepisów Kościoła rzymsko - katolickiego
numer KRS 00000 14574
numer NIP 634 16 43 216
organ upoważniony do reprezentacji Zarząd
rozpoczęcie działalności nieformalnej rok 1986
rejestracja sądowa 8.12.1990 r.
Wpis w bazie ngo.pl 2057
konto bankowe

Bank Pekao SA
nr 55 1240 2959 1111 0000 3126 0611

kontakt  adres, telefony, poczta elektroniczna
kontakt dla osób
poszukujących pomocy
Oferta pomocy
 • izba lekarska
 • seminarium
 • NIW
 • IPS
 • oblaci
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • Do Rzeczy
 • adwokat ewa
 • prowincja
 • szip
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • Google
 • zthiu
 • weglosmyk
 • ralus
 • Non Profit
 • Gość Niedzielny
 • renovabis
 • fio
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC