Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Informacje rejestrowe

pełna nazwa

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES
status prawny Posiadamy status stowarzyszenia, organizacji katolickiej i organizacji pożytku publicznego na mocy przepisów odpowiednich ustaw państwowych (świeckich) oraz status prywatnego stowarzyszenia wiernych i osobowość prawną kościelną w rozumieniu przepisów Kościoła rzymsko - katolickiego
numer KRS 00000 14574
numer NIP 634 16 43 216
organ upoważniony do reprezentacji Zarząd
rozpoczęcie działalności nieformalnej rok 1986
rejestracja sądowa 8.12.1990 r.
Wpis w bazie ngo.pl 2057
konto bankowe

Bank Pekao SA
nr 55 1240 2959 1111 0000 3126 0611

kontakt  adres, telefony, poczta elektroniczna
kontakt dla osób
poszukujących pomocy
Oferta pomocy