Napisz testament

Wiemy, że Twoi bliscy są dla Ciebie najważniejsi, dlatego o nich pamiętaj w pierwszej kolejności, spisując testament. Pragniemy jednak zwrócić Twoją uwagę na możliwość uwzględnienia w testamencie Stowarzyszenia SPES.

Co będzie gdy nas zabraknie?

Na co dzień niezbyt często myślimy o przemijaniu, o wieczności. Zwyczajne obowiązki, praca, rodzina, małe, a czasem poważniejsze problemy… Niemniej, zdarza się, że pod wpływem pewnego wydarzenia, przychodzi moment refleksji. Zaczynamy zastanawiać się, co będzie, gdy nas zabraknie. Pojawia się troska o bliskie osoby - jak sobie poradzą, czy będą tęsknić, jak zmieni się ich życie?

Troska o drugiego człowieka, a szczególnie tego samotnego, chorego i cierpiącego jest tym, czym zajmujemy się na co dzień od 1986 roku. Jesteśmy obecni, oferując czas i życzliwą uwagę tym, którzy utracili nadzieję.


BEZPŁATNY INFORMATOR TESTAMENTOWY 

POBIERAM (plik pdf)


 

dziewczyna spisala testament

Zostaw cząstkę siebie dla przyszłych pokoleń

By nasze Stowarzyszenie mogło pomagać najbardziej potrzebującym, potrzebujemy stałego wsparcia finansowego. Część tych środków pozyskujemy z grantów, część otrzymujemy od Was – naszych stałych Darczyńców, bez których dalsze szerzenie dobra nie byłoby możliwe. Jeśli tak jak i nam, tak i Tobie nie jest obojętny los tych, którzy sami nie są w stanie o siebie zadbać, pisząc testament, rozważ uwzględnienie w nim naszego Stowarzyszenia. Nawet niewielka kwota ma znaczenie, jeśli osób takich jak Ty będzie więcej.

Uwzględniając SPES w testamencie, zostawiasz cząstkę siebie dla przyszłych pokoleń. Dokładasz ponadto swoją cegiełkę do budowania lepszego świata, w którym niepełnosprawni, zapomniani i samotni otrzymują wsparcie, serce i zainteresowanie.

badania testamentowebadania testamentowebadania testamentowebadania testamentowebadania testamentowebadania testamentowe

 Fot: materiały graficzne udostępnione przez Fundację Otwarte Forum w ramach kampanii testamentowej (lata 2021, 2022). 

Kontakt w sprawie testamentów

Jeśli masz pytania - napisz! Opiekun Darczyńcy: Joanna Mazurek, e-mail: [email protected]

Kampania społeczna Zapisz Dobro

SPES jest w koalicji Napisz Testament. Zależy nam na szerzeniu wiedzy o testamentach. 

Coraz więcej osób, decyduje się wspierać organizacje pozarządowe, uwzględniając je w swoim testamencie. Ten dokument, pisany w sile wieku, w pełnym zdrowiu, z zamiarem zabezpieczenia najbliższych przed wszelkimi ewentualnościami, staje się też narzędziem, które pozwala zostawić cząstkę siebie przyszłym pokoleniom, mieć wpływ na dobrostan innych, czynić dobro nie tylko za życia, ale również po śmierci.

FAQ - często zadawane pytania

 1. Czym jest testament?

Testament jest jednostronną czynnością prawną, którą spadkodawca rozporządza swoim majątkiem na wypadek śmierci. Może zostać sporządzony tylko przez osobę pełnoletnią, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Jest on nieważny, gdy zostaje sporządzony pod wpływem groźby czy też w okolicznościach, które wykluczają świadome lub swobodne podjęcie decyzji. Może zostać sporządzony tylko przez jedną osobę i tylko osobiście (nie można tego uczynić przez przedstawiciela). Może zostać odwołany w każdym momencie, tak w całości, jak i jego poszczególne postanowienia.

Testament jest aktem woli wielkiej wagi. Dlatego przed jego sporządzeniem należy dokładnie zastanowić się nad jego treścią. Warto przemyśleć, jakimi składnikami majątku możemy dysponować przed śmiercią, komu i w jakiej części warto je przekazać, a także, czy są osoby, które chcemy wykluczyć z kręgu spadkobierców testamentowych. Wówczas należy również pamiętać, że spadkobiercom, którzy dziedziczyliby z ustawy, będzie przysługiwał zachowek, zatem musimy się kierować poważnymi powodami (o czym będzie mowa w dalszej części informatora).

 1. Dlaczego warto sporządzić testament?

Testament jest jedynym aktem, w którym samodzielnie możemy wyrazić naszą wolę na wypadek śmierci i zadecydować, co się stanie z naszym majątkiem – kto będzie spadkobiercą, komu przypadną poszczególne składniki naszego majątku. Jeśli już zdecydujemy się na napisanie tego dokumentu, warto wybrać się do notariusza i sporządzić testament notarialny. Tylko wtedy będziemy mieć pewność, że po naszej śmierci nasza wola zostanie uszanowana, nikt nie zniszczy testamentu, bardzo ciężko będzie go podważyć.

 1. Dlaczego mam uwzględnić w testamencie Stowarzyszenie SPES?

Organizacje pozarządowe w Polsce (a więc fundacje i stowarzyszenia) w dużej mierze działają dzięki tzw. grantom, czyli pieniądzom, o które można ubiegać się od państwa; darowiznom otrzymywanym od osób prywatnych i firm oraz innym formom wsparcia, jak np. 1% podatku. Dzięki tym środkom zatrudniani są eksperci, którzy pomagają realizować cele statutowe stowarzyszenia. Głównymi obszarami naszych działań są:

 • rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, a także zapewnienie im wsparcia po śmierci rodziców,
 • pomoc rodzinom opiekującym się dzieckiem w ciężkim stanie klinicznym,
 • poradnictwo obywatelskie i rzecznictwo praw.

Z roku na rok zwiększa się liczba osób, które potrzebują pomocy. W miarę rozwoju naszej organizacji staramy się ponadto poszerzać naszą działalność o coraz to nowych podopiecznych. Środki, którymi dysponujemy, nie są wystarczające, aby pomagać na taką skalę, na jaką byśmy pragnęli. Regularnie otrzymywane zapisy w testamentach pomogłyby nam zaplanować działania na kilka lat do przodu i obejmować naszą opieką coraz większą liczbę potrzebujących.

 1. A co z moją rodziną? Przecież to ona jest najważniejsza.

Zachęcając do uwzględniania w testamencie naszego Stowarzyszenia, podkreślamy, że w pierwszej kolejności należy pamiętać o swoich najbliższych. To oni są najważniejsi. Dopiero na końcu można rozważyć choćby symboliczny zapis testamentowy. Może być niewielki, jednak jeśli zostanie zwielokrotniony, stanie się darem, który będziemy mogli ofiarować - w formie wsparcia - naszym podopiecznym.


Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnym SPES jest uczestnikiem kampanii Napisz Testament, organizowanej przez Fundację Otwarte Forum. Daje to gwarancję działania zgodnie z prawem i zasadami etycznymi. Twój zapis testamentowy będzie wykorzystany zgodnie z Twoją intencją. proo korektaUdział w Kampanii Napisz Testament jest finansowany z dotacji, uzyskanej w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich (PROO) na lata 2018 - 2030, realizowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. SPES realizuje zadanie publiczne pod tytułem: Zabezpieczenie przyszłości - tworzenie nowej placówki Stowarzyszenia SPES.
Komentarze

Komentarze nie połączone z portalem Facebook

(pokaż)

Komentarz pojawi się po zaakceptowaniu przez moderatora.

 • szip
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • prowincja
 • IPS
 • zthiu
 • fio
 • adwokat ewa
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • ralus
 • renovabis
 • weglosmyk
 • izba lekarska
 • Gość Niedzielny
 • Non Profit
 • oblaci
 • NIW
 • Do Rzeczy
 • seminarium
 • Google
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC