Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

O Nas

Od roku 1986 nasza działalność przynosi nadzieję tym, którzy jej najbardziej potrzebują. Wspieramy w osamotnieniu, chorobie i cierpieniu. Jesteśmy obecni, oferując czas i życzliwą uwagę tym, którzy utracili nadzieję. Łacińska nazwa naszej organizacji SPES (w języku polskim Nadzieja) jest inspirowana słowami św. Pawła z listu do Rzymian: "A nadzieja zawieść nie może" (Rz 5,5). Stowarzyszenie SPES jest pozarządową organizacją charytatywną i niedochodową, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym. Posiadamy status Organizacji Katolickiej oraz Organizacji Pożytku Publicznego (OPP).

błogosławieństwo ojca Świętego dla spes