Henryk Tomys

O. Henryk Tomys OMI (1933 - 2008)

Proboszcz parafii Ojców Oblatów na katowickiej Koszutce, spowiednik i rekolekcjonista, opiekun Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej Archidiecezji Katowickiej.

W wieku 13 lat wstąpił do Niższego Seminarium Duchownego Misjonarzy Oblatów w Lublińcu. W 1949 roku odbył nowicjat, a w roku 1956, po studiach w Wyższym Seminarium Duchownym w Obrze, przyjął święcenia kapłańskie. Był również absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Poznaniu. Ojciec Henryk Tomys przez 19 lat był proboszczem w Obrze, a od roku 1982 do roku 2003 sprawował funkcję proboszcza w Katowicach.

Okres sprawowania przez Ojca Henryka posługi proboszcza "na Koszutce", to również czas intensywnego rozwoju naszego Stowarzyszenia. Dzięki Jego pomocy, stała się możliwa działalność tworzonej przez nas od roku 1986 Wspólnoty Spotkań, udzielającej wszechstronnej pomocy osobom z upośledzeniem umysłowym oraz członkom ich rodzin. Ojciec Henryk wspierał nas, obejmując opieką duszpasterską oraz konsultując szczegółowe rozwiązania, zwłaszcza dotyczące prowadzonej katechezy. Wspierał nas również materialnie i organizacyjnie, między innymi udostępniając na cele prowadzonej działalności pomieszczenia domu katechetycznego.

 • Google
 • IPS
 • Do Rzeczy
 • zthiu
 • Non Profit
 • adwokat ewa
 • izba lekarska
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • weglosmyk
 • NIW
 • renovabis
 • fio
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • ralus
 • oblaci
 • szip
 • seminarium
 • Gość Niedzielny
 • prowincja
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC