Oferty pracy

logo praca.pl

W procesie rekrutacji wspiera nas ogólnopolski portal Praca.pl należący do ścisłej czołówki portali dedykowanych rynkowi pracy.


Stanowiska pracy: Aplikacja ogólnaAsystent Programów, Terapeuta Zajęciowy, FizjoterapeutaKoordynator Programu Pomocy DzieciomStanowisko pracy: Asystent Programów Stowarzyszenia SPES w Katowicach

Od kandydatów oczekujemy:

 • identyfikacji z misją Stowarzyszenia SPES
 • samarytańskiej postawy służby wobec osoby cierpiącej
 • gotowości do stałego podnoszenia kwalifikacji.

Warunki zatrudnienia: Poszukujemy osób przygotowanych do pracy biurowo administracyjnej i pierwszego kontaktu z klientem, ale jesteśmy gotowi zatrudnić osoby bez doświadczenia i przygotowania zawodowego. Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności (siedziba Stowarzyszenia jest pozbawiona barier architektonicznych, posiadamy przystosowane stanowiska pracy).

Zakres podstawowych obowiązków: bieżąca obsługa recepcji Stowarzyszenia i prowadzonego przez Stowarzyszenie Ośrodka Pomocy Kryzysowej, nadzór nad obiegiem korespondencji, udzielanie informacji interesantom o zakresie świadczonej przez Stowarzyszenie pomocy, prowadzenie terminarza spotkań oraz ustalanie terminów wizyt dla klientów Ośrodka Pomocy Kryzysowej, wprowadzanie dokumentów do systemów informatycznych, prace archiwizacyjne.

Oferujemy: umowę o pracę, finansowanie specjalistycznych szkoleń i studiów, dostęp do świadczeń socjalnych, jasne zasady awansu zawodowego, po zakończeniu rocznego stażu stabilne zatrudnienie - umowę o pracę na czas nieokreślony.

Kandydatów prosimy o uważne zapoznanie się z informacjami o Stowarzyszeniu SPES zamieszczonymi na naszych stronach internetowych oraz zasadami rekrutacji. Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami. Dokumenty aplikacyjne (CV ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz list motywacyjny) należy przesyłać z użyciem dostępnego poniżej przycisku Aplikuj:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES z siedzibą w Katowicach przy ul. Kościuszki 46. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne dla potrzeb procesu rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).Stanowisko pracy: Koordynator Programu Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia SPES w Katowicach

Od kandydatów oczekujemy:

 • identyfikacji z misją Stowarzyszenia SPES
 • samarytańskiej postawy służby wobec osoby cierpiącej
 • gotowości do stałego podnoszenia kwalifikacji.

Warunki zatrudnienia: Poszukujemy osób przygotowanych do pracy w obszarze pomocy społecznej ale jesteśmy gotowi zatrudnić osoby bez doświadczenia i przygotowania zawodowego. Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności (siedziba Stowarzyszenia jest pozbawiona barier architektonicznych, posiadamy przystosowane stanowiska pracy).

Zakres podstawowych obowiązków: prowadzenie naboru stypendystów do Programu Pomocy Dzieciom, przygotowywanie i wprowadzanie w życie planów pomocy stypendialnej, współpraca w pozyskiwaniu funduszy na działalność Programu.

Oferujemy: umowę o pracę, finansowanie specjalistycznych szkoleń i studiów, dostęp do świadczeń socjalnych, jasne zasady awansu zawodowego, po zakończeniu rocznego stażu stabilne zatrudnienie - umowę o pracę na czas nieokreślony, możliwość negocjowania wysokości wynagrodzenia w zależności od posiadanego doświadczenia i kwalifikacji zawodowych.

Kandydatów prosimy o uważne zapoznanie się z informacjami o Stowarzyszeniu SPES zamieszczonymi na naszych stronach internetowych oraz zasadami rekrutacji. Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami. Dokumenty aplikacyjne (CV ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz list motywacyjny) należy przesyłać z użyciem dostępnego poniżej przycisku Aplikuj:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES z siedzibą w Katowicach przy ul. Kościuszki 46. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne dla potrzeb procesu rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych wogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).Stanowisko pracy: Fizjoterapeuta, terapeuta zajęć ogólnousprawniających, w Warsztacie Terapii Zajęciowej (dla osób niepełnosprawnych intelektualnie) Stowarzyszenia SPES w Katowicach

Od kandydatów oczekujemy:

 • umiejętności prowadzenia zajęć grupowych i indywidualnych
 • specjalistycznego wykształcenia (absolwent kierunku fizjoterapia lub wychowanie fizyczne - dopuszczamy również aplikacje osób w trakcie nauki/studiów)
 • identyfikacji z misją Stowarzyszenia SPES
 • samarytańskiej postawy służby wobec osoby cierpiącej

Warunki zatrudnienia: Uczestnikami Warsztatu są dorosłe osoby z upośledzeniem umysłowym głębszego stopnia, często ze współistniejącymi dysfunkcjami ze strony narządów ruchu.

Zakres podstawowych obowiązków: organizowanie i prowadzenie zajęć grupowych o charakterze ogólnousprawniającym. Zajęcia z uczestnikami są realizowane w godzinach od 8.00 do 15.00, od poniedziałku do piątku.

Oferujemy: umowę o pracę, dofinansowanie przez pracodawcę specjalistycznych szkoleń i studiów, dostęp do świadczeń socjalnych, jasne zasady awansu zawodowego, po zakończeniu stażu stabilne zatrudnienie - umowę o pracę na czas nieokreślony, możliwość negocjowania wysokości wynagrodzenia w zależności od posiadanego doświadczenia i kwalifikacji zawodowych.

Kandydatów prosimy o uważne zapoznanie się z informacjami o Stowarzyszeniu SPES zamieszczonymi na naszych stronach internetowych oraz zasadami rekrutacji.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami. Dokumenty aplikacyjne (CV ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, list motywacyjny) należy przesyłać z użyciem dostępnego poniżej przycisku Aplikuj:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES z siedzibą w Katowicach przy ul. Kościuszki 46. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne dla potrzeb procesu rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).


Stanowisko pracy: Terapeuta Zajęciowy w Warsztacie Terapii Zajęciowej (dla osób niepełnosprawnych intelektualnie) Stowarzyszenia SPES w Katowicach

Od kandydatów oczekujemy:

 • prowadzenia zajęć terapeutycznych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w pięcioosobowej pracowni techniczno - rękodzielniczej (wytwarzanie budek lęgowych, podpałki, kartek świątecznych i okolicznościowych)
 • specjalistycznego wykształcenia (pedagog specjalny, psycholog, terapeuta zajęciowy - przyjmujemy również aplikacje osób w trakcie nauki/studiów)
 • zapraszamy do składania aplikacji również osoby bez wymaganego wykształcenia gotowe do uzupełniania kwalifikacji lub posiadające umiejętności, predyspozycje w zakresie rękodzieła (wytwarzanie kartek okolicznościowych, scrapbooking, decoupage, praca z drzewem, stolarstwo, ceramika, witraż itp)
 • identyfikacji z misją Stowarzyszenia SPES.

Warunki zatrudnienia: Uczestnikami Warsztatu są dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Zakres podstawowych obowiązków: organizowanie i prowadzenie zajęć terapeutycznych w pięcioosobowej pracowni rękodzielniczej lub technicznej, treningi indywidualne, praca środowiskowa z rodzinami uczestników. Zajęcia z uczestnikami są realizowane w godzinach od 8.00 do 15.00, od poniedziałku do piątku.

Oferujemy: umowę o pracę, dofinansowanie przez pracodawcę specjalistycznych szkoleń i studiów, dostęp do świadczeń socjalnych, jasne zasady awansu zawodowego, po zakończeniu stażu stabilne zatrudnienie - umowę o pracę na czas nieokreślony, możliwość negocjowania wysokości wynagrodzenia w zależności od posiadanego doświadczenia i kwalifikacji zawodowych.

Kandydatów prosimy o uważne zapoznanie się z informacjami o Stowarzyszeniu SPES zamieszczonymi na naszych stronach internetowych oraz zasadami rekrutacji.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami. Dokumenty aplikacyjne (CV ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, list motywacyjny) należy przesyłać z użyciem dostępnego poniżej przycisku Aplikuj:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES z siedzibą w Katowicach przy ul. Kościuszki 46. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne dla potrzeb procesu rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).


Stanowisko pracy: Aplikacja ogólna

Jeśli wśród ofert pracy nie znajdujesz odpowiedniej dla siebie, złóż aplikację ogólną. W swym liście motywacyjnym wskaż jaka jednostka organizacyjna oraz jaki zakres obowiązków Cię interesuje. Wyjaśnij dlaczego chcesz z nami współpracować.

Od kandydatów oczekujemy:

 • gotowości do stałego podnoszenia kwalifikacji
 • identyfikacji z misją Stowarzyszenia SPES
 • samarytańskiej postawy służby wobec osoby cierpiącej

Kandydatów prosimy o uważne zapoznanie się z informacjami o Stowarzyszeniu SPES zamieszczonymi na naszych stronach internetowych.

Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami. Dokumenty aplikacyjne (CV ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, list motywacyjny, rekomendacje) należy przesyłać z użyciem dostępnego poniżej formularza on-line

Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES z siedzibą w Katowicach przy ul. Kościuszki 46. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne dla potrzeb procesu rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

 • IPS
 • weglosmyk
 • renovabis
 • ralus
 • seminarium
 • oblaci
 • Non Profit
 • szip
 • prowincja
 • Do Rzeczy
 • fio
 • izba lekarska
 • Google
 • NIW
 • zthiu
 • adwokat ewa
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • Gość Niedzielny
 • Fundacja Nasza Szkoła
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC