Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Oferty pracy

logo praca.pl

W procesie rekrutacji wspiera nas ogólnopolski portal Praca.pl należący do ścisłej czołówki portali dedykowanych rynkowi pracy.


Stanowiska pracy: Aplikacja ogólnaAsystent Programów, Terapeuta Zajęciowy, FizjoterapeutaKoordynator Programu Pomocy DzieciomStanowisko pracy: Asystent Programów Stowarzyszenia SPES w Katowicach

Od kandydatów oczekujemy:

 • identyfikacji z misją Stowarzyszenia SPES
 • samarytańskiej postawy służby wobec osoby cierpiącej
 • gotowości do stałego podnoszenia kwalifikacji.

Warunki zatrudnienia: Poszukujemy osób przygotowanych do pracy biurowo administracyjnej i pierwszego kontaktu z klientem, ale jesteśmy gotowi zatrudnić osoby bez doświadczenia i przygotowania zawodowego. Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności (siedziba Stowarzyszenia jest pozbawiona barier architektonicznych, posiadamy przystosowane stanowiska pracy).

Zakres podstawowych obowiązków: bieżąca obsługa sekretariatu Stowarzyszenia i prowadzonego przez Stowarzyszenie Ośrodka Pomocy Kryzysowej, nadzór nad obiegiem korespondencji, udzielanie informacji interesantom o zakresie świadczonej przez Stowarzyszenie pomocy, prowadzenie terminarza spotkań oraz ustalanie terminów wizyt dla klientów Ośrodka Pomocy Kryzysowej, wprowadzanie dokumentów do systemów informatycznych, prace archiwizacyjne.

Oferujemy: umowę o pracę, finansowanie specjalistycznych szkoleń i studiów, dostęp do świadczeń socjalnych, jasne zasady awansu zawodowego, po zakończeniu rocznego stażu stabilne zatrudnienie - umowę o pracę na czas nieokreślony.

Kandydatów prosimy o uważne zapoznanie się z informacjami o Stowarzyszeniu SPES zamieszczonymi na naszych stronach internetowych oraz zasadami rekrutacji. Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami. Dokumenty aplikacyjne (CV ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz list motywacyjny) należy przesyłać z użyciem dostępnego poniżej przycisku Aplikuj:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES z siedzibą w Katowicach przy ul. Kościuszki 46. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne dla potrzeb procesu rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).Stanowisko pracy: Koordynator Programu Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia SPES w Katowicach

Od kandydatów oczekujemy:

 • identyfikacji z misją Stowarzyszenia SPES
 • samarytańskiej postawy służby wobec osoby cierpiącej
 • gotowości do stałego podnoszenia kwalifikacji.

Warunki zatrudnienia: Poszukujemy osób przygotowanych do pracy w obszarze pomocy społecznej ale jesteśmy gotowi zatrudnić osoby bez doświadczenia i przygotowania zawodowego. Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności (siedziba Stowarzyszenia jest pozbawiona barier architektonicznych, posiadamy przystosowane stanowiska pracy).

Zakres podstawowych obowiązków: prowadzenie naboru stypendystów do Programu Pomocy Dzieciom, przygotowywanie i wprowadzanie w życie planów pomocy stypendialnej, współpraca w pozyskiwaniu funduszy na działalność Programu.

Oferujemy: umowę o pracę, finansowanie specjalistycznych szkoleń i studiów, dostęp do świadczeń socjalnych, jasne zasady awansu zawodowego, po zakończeniu rocznego stażu stabilne zatrudnienie - umowę o pracę na czas nieokreślony.

Kandydatów prosimy o uważne zapoznanie się z informacjami o Stowarzyszeniu SPES zamieszczonymi na naszych stronach internetowych oraz zasadami rekrutacji. Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami. Dokumenty aplikacyjne (CV ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz list motywacyjny) należy przesyłać z użyciem dostępnego poniżej przycisku Aplikuj:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES z siedzibą w Katowicach przy ul. Kościuszki 46. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne dla potrzeb procesu rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych wogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).Stanowisko pracy: Fizjoterapeuta w Warsztacie Terapii Zajęciowej (dla osób niepełnosprawnych intelektualnie) Stowarzyszenia SPES w Katowicach

Od kandydatów oczekujemy:

 • umiejętności prowadzenia zajęć grupowych i indywidualnych
 • specjalistycznego wykształcenia (fizjoterapeuta - dopuszczamy również aplikacje osób w trakcie nauki/studiów)
 • identyfikacji z misją Stowarzyszenia SPES
 • samarytańskiej postawy służby wobec osoby cierpiącej

Warunki zatrudnienia: Uczestnikami Warsztatu są dorosłe osoby z upośledzeniem umysłowym głębszego stopnia, często ze współistniejącymi dysfunkcjami ze strony narządów ruchu.

Zakres podstawowych obowiązków: organizowanie i prowadzenie zajęć grupowych o charakterze ogólnousprawniającym, terapia indywidualna, praca środowiskowa z rodzinami uczestników. Zajęcia z uczestnikami są realizowane w godzinach od 8.00 do 15.00, od poniedziałku do piątku. Pozostały czas pracy przeznaczamy m.in. na: pracę własną - opracowywanie programów rehabilitacji, pracę środowiskową z uczestnikami oraz ich rodzinami. Nieprzewidziane okoliczności (np. krytyczne zdarzenia w życiu uczestników terapii) wymagają naszej dyspozycyjności.

Oferujemy: umowę o pracę, dofinansowanie przez pracodawcę specjalistycznych szkoleń i studiów, dostęp do świadczeń socjalnych, jasne zasady awansu zawodowego, po zakończeniu stażu stabilne zatrudnienie - umowę o pracę na czas nieokreślony.

Kandydatów prosimy o uważne zapoznanie się z informacjami o Stowarzyszeniu SPES zamieszczonymi na naszych stronach internetowych oraz zasadami rekrutacji.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami. Dokumenty aplikacyjne (CV ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, list motywacyjny) należy przesyłać z użyciem dostępnego poniżej przycisku Aplikuj:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES z siedzibą w Katowicach przy ul. Kościuszki 46. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne dla potrzeb procesu rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).


Stanowisko pracy: Terapeuta Zajęciowy w Warsztacie Terapii Zajęciowej (dla osób niepełnosprawnych intelektualnie) Stowarzyszenia SPES w Katowicach

Od kandydatów oczekujemy:

 • umiejętności organizowania i prowadzenia zajęć terapeutycznych w pracowni rękodzielniczej lub technicznej
 • specjalistycznego wykształcenia (pedagog specjalny, psycholog, terapeuta zajęciowy - dopuszczamy również aplikacje osób w trakcie nauki/studiów) lub gotowości do uzupełniania wykształcenia
 • identyfikacji z misją Stowarzyszenia SPES
 • samarytańskiej postawy służby wobec osoby cierpiącej

Warunki zatrudnienia: Uczestnikami Warsztatu są dorosłe osoby z upośledzeniem umysłowym głębszego stopnia, często ze współistniejącymi dysfunkcjami ze strony narządów ruchu.

Zakres podstawowych obowiązków: organizowanie i prowadzenie zajęć terapeutycznych w pięcioosobowej pracowni rękodzielniczej lub technicznej, treningi indywidualne, praca środowiskowa z rodzinami uczestników. Zajęcia z uczestnikami są realizowane w godzinach od 8.00 do 15.00, od poniedziałku do piątku. Pozostały czas pracy przeznaczamy m.in. na: pracę własną - opracowywanie programów rehabilitacji, pracę środowiskową z uczestnikami oraz ich rodzinami. Nieprzewidziane okoliczności (np. krytyczne zdarzenia w życiu uczestników terapii) wymagają naszej dyspozycyjności.

Oferujemy: umowę o pracę, dofinansowanie przez pracodawcę specjalistycznych szkoleń i studiów, dostęp do świadczeń socjalnych, jasne zasady awansu zawodowego, po zakończeniu stażu stabilne zatrudnienie - umowę o pracę na czas nieokreślony.

Kandydatów prosimy o uważne zapoznanie się z informacjami o Stowarzyszeniu SPES zamieszczonymi na naszych stronach internetowych oraz zasadami rekrutacji.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami. Dokumenty aplikacyjne (CV ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, list motywacyjny) należy przesyłać z użyciem dostępnego poniżej przycisku Aplikuj:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES z siedzibą w Katowicach przy ul. Kościuszki 46. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne dla potrzeb procesu rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).


Stanowisko pracy: Aplikacja ogólna

Jeśli wśród ofert pracy nie znajdujesz odpowiedniej dla siebie, złóż aplikację ogólną. W swym liście motywacyjnym wskaż jaka jednostka organizacyjna oraz jaki zakres obowiązków Cię interesuje. Wyjaśnij dlaczego chcesz z nami współpracować.

Od kandydatów oczekujemy:

 • gotowości do stałego podnoszenia kwalifikacji
 • identyfikacji z misją Stowarzyszenia SPES
 • samarytańskiej postawy służby wobec osoby cierpiącej

Kandydatów prosimy o uważne zapoznanie się z informacjami o Stowarzyszeniu SPES zamieszczonymi na naszych stronach internetowych.

Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami. Dokumenty aplikacyjne (CV ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, list motywacyjny, rekomendacje) należy przesyłać z użyciem dostępnego poniżej formularza on-line

Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES z siedzibą w Katowicach przy ul. Kościuszki 46. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne dla potrzeb procesu rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).