Budka lęgowa dla pustułki

Budka lęgowa typ pustułka. Przeznaczona jest dla niewielkich ptaków drapieżnych takich jak sokół pustułka. Jest konstrukcji półotwartej, przeznaczone dla ptaków, które preferują otwartą przestrzeń podczas lęgu.

 • budka na elewacje budynków,
 • utworzona z rodzimych gatunków drewna sosnowego, oraz płyt OSB
 • naturalna, nieimpregnowana, nieheblowana,
 • bezpieczna dla ptaków i środowiska naturalnego,
 • budka typu półotwartego,
 • sygnowana adresem strony internetowej spes.org.pl na przedniej ściance,
 • skręcana nierdzewnymi wkrętami, co sprawia, że jest wytrzymała,
budka lęgowa dla pustułki

Cena: 100,00 zł

Dochód ze sprzedaży budek dla pustułki przeznaczamy w całości na rehabilitację osób z niepełnosprawnością intelektualną, uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej. Pełną ofertę budek znajdziesz na stronie: budki lęgowe
 

Zamówienia: napisz do nas [email protected] lub zadzwoń tel. 32 252 74 46 


Parametry techniczne

Wymiary zewnętrzne [cm]
(wys. x szer. x dług.)
36 x 33 x 34  cm

wymiary otworu wlotowego

30 x 20 cm
grubość ścianek  1,5 cm
Grubość przodu 2,5 cm
waga budki  6,5 kg 
 

Zasady rozwieszania budek

Pustułka w naturalnym niezurbanizowanym środowisku zasiedla zadrzewia śródpolne głównie z sosnami. Pustułka, najchętniej lęgnie się w starych opuszczonych gniazdach srok i wron, natomiast w miastach wybiera różnego rodzaju wnęki, półki w wysokich budynkach przemysłowych i mieszkalnych, w załomach na zamkach oraz na wieżach kościelnych. Poprzez zabiegi termomodernizacyjne budynków naturalne gniazda zostają „uszczelnione”. Co powodowało zmniejszenie się populacji sokoła pustułki. Wychodząc naprzeciw naturalnym potrzebą, skonstruowano budkę w formie przestrzennej skrzynki o dużym prostokątnym otworze wlotowym, dopasowanym do preferencji sokoła pustułki. Dzięki akcją rozwieszania sztucznych miejsc gniazdowych obserwuje się stabilizację liczebność gatunku oraz zasiedlanie w nowych regionach. Wysokość wieszania 5-6 m. Odległość pomiędzy budkami powinna wynosić od 100 do 300 m.
 

Przykładowe ptaki zasiedlające

Pustułka drapieżny ptak

Pustułka

Najczęściej wykorzystuje stare gniazda po większych ptakach umieszczone w górnych partiach wysokich sosen, wysokich budynkach i gzymsach murów miejskich budynków oraz wież. Korzysta także ze skrzynek lęgowych, zwłaszcza typu półotwartego. Okres lęgowy najczęściej przypada w połowie maja, ptaki składają 3 - 7 jaj, wysiadują swoje jaja przez okres około 28 - 32 dni, natomiast młode są karmione przez 35 dni. W miastach pustułki polują głównie na ptaki w szczególności na wróble, szpaki, sikory, drozdy, mazurki i skowronki. Jeśli na terenie, gdzie występują, pustułki są, wolne przestrzenie, polują na drobne gryzonie. Coraz częściej przeprowadzane są termomodernizacje budynków i likwidowane są gniazda pustułek oraz nieszczelności w murach, w których gnieździły się ptaki. Jednym ze sposobów na zanik gatunku jest stosowanie budek lęgowych dla tych ptaków. Wychodząc, naprzeciw potrzebom robimy, specjalną budkę w formie półotwartej skrzynki. Z dużym otworem wlotowym. Specjalnie dopasowaną dla sokoła lub pustułki. Dzięki temu te drapieżne ptaki mają szansę pozostać w miastach i tym samym przeżyć. Na terenie Polski gatunek ten jest objęty ścisłą ochroną, wymaga on również ochrony czynnej właśnie poprzez wieszanie skrzynek lęgowych. (źródło: Wikipedia).
 
 

Kupując nasze budki, dajesz pracę osobom z niepełnosprawnością! Zamówienia: napisz do nas [email protected] lub zadzwoń tel. 32 252 74 46 

 • zthiu
 • adwokat ewa
 • seminarium
 • renovabis
 • weglosmyk
 • oblaci
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • prowincja
 • Gość Niedzielny
 • Do Rzeczy
 • NIW
 • Google
 • izba lekarska
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • ralus
 • fio
 • IPS
 • Non Profit
 • szip
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC