Skargi i wnioski

Przedmiotem skargi jest zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organa albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub słusznych interesów obywateli, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. Wnioski zaś dotyczą ulepszania organizacji działalności instytucji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy, lepszego zaspokojenia potrzeb ludności i inne.

Jeżeli zatem składasz wniosek lub skargę - w rozumieniu powyżej przedstawionych definicji - do organów państwowych, organów samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych - to pamiętaj, iż:

 • Wnioski i skargi mogą być wnoszone pisemnie, faksem, za pomocą poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
 • Skargi i wnioski, które nie zawierają imienia, nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Skarga i wniosek muszą być rozpatrzone zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego, również przez organizację pozarządową (stowarzyszenie, fundację), lecz tylko wówczas gdy składana skarga lub wniosek pozostaje w związku z wykonywanymi przez te organizacje zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.Wpłacam DAR 1,5 procent podatku Drogi Czytelniku! Prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1,5% podatku na sfinansowanie rzecznictwa praw i poradnictwa obywatelskiego dla najuboższych. Dziękujemy!

Publikacja jest finansowana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.

Narodowy Instytut Wolności

Copyright © SPES 1999 - 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • adwokat ewa
 • fio
 • Google
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • Non Profit
 • seminarium
 • zthiu
 • weglosmyk
 • oblaci
 • ralus
 • izba lekarska
 • prowincja
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • IPS
 • renovabis
 • Do Rzeczy
 • szip
 • Gość Niedzielny
 • NIW
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC