Działalność

Naszą misję realizujemy w ramach jednostek organizacyjnych i programów:

 • Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego, który udziela bezpłatnej pomocy w postaci poradnictwa obywatelskiego, rodzinnego i socjalnegoponad 1.000 osób rocznie
   
 • Programu Pomocy Prawnej zapewniającego bezpłatną profesjonalną pomoc prawną, współpracujących ze SPES kancelarii adwokackich i radcowskich, klientom Ośrodka Pomocy Kryzysowej, znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej
   
 • Programu Spraw Precedensowych i Inicjatywy Ustawodawczej w ramach którego uczestniczymy w wybranych postępowaniach sądowych i administracyjnych, który wynik może zmieniać niekorzystną praktykę (wykładnię sądową bądź urzędową interpretację) w obszarze ochrony socjalnej oraz sporządzamy projekty zmian w obowiązującym ustawodawstwie
   
 • Warsztatu Terapii Zajęciowej im. Ojca Stanisława Bocera omi,realizującego program rehabilitacji społecznej i zawodowej na rzecz 30 osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym głębszego stopnia
   
 • Wspólnot Spotkań - obejmujące programem socjoterapeutycznym i integracyjnym grupę około 40 osób z niepełnosprawnością intelektualną, członków ich rodzin oraz przyjaciół
   
 • Programu Edukacji Obywatelskiej Twoje Prawa, w ramach którego publikujemy aktualizowany internetowy poradnik omawiający przysługujące osobom niepełnosprawnym przywileje, uprawnienia i świadczenia
   
 • Wspólnoty Św. Józefa - domu rodzinnego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, które wymagająwsparciaw samodzielnym funkcjonowaniu po śmierci swych rodziców
   
 • Programu Pomocy Dzieciom, który zakłada dotarcie ze stałą, comiesięczną pomocą finansową, do rodzin podejmujących trud całodobowej domowej opieki nad dziećmi w ciężkim stanie klinicznym

Szczegółowo o naszej działalności w dziale Co robimy

 • renovabis
 • seminarium
 • Non Profit
 • NIW
 • adwokat ewa
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • fio
 • ralus
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • weglosmyk
 • IPS
 • oblaci
 • zthiu
 • Google
 • Gość Niedzielny
 • Do Rzeczy
 • prowincja
 • szip
 • izba lekarska
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC