Ustawowa nieodpłatna pomoc prawna

Ogólnopolski system nieodpłatnej pomocy prawnej umożliwia osobom uprawnionym, przede wszystkim korzystającym z pomocy społecznej, młodzieży i seniorom otrzymanie darmowej porady prawnika.

W gronie osób, które mają prawo do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej znajdują się:  

 •  osoby, którym w okresie roku poprzedzającego zwrócenie się o pomoc zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
 • młodzież do 26 roku życia,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • seniorzy po ukończeniu 65 lat,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • osoby, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty
 • kobiety w ciąży  - w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających  obowiązkach,
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,  
 • pomoc w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, 
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw: 

 • podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Za zorganizowanie nieodpłatnej pomocy prawnej odpowiadają powiaty w porozumieniu z gminami. Starostwo powiatowe, urząd miasta, urząd gminy udzieli informacji o dostępnych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej. Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości jest dostępna wyszukiwarka punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.  

Warto wiedzieć, że:

 • nie ma limitu porad prawnych, ani rejonizacji - skorzystanie z porady prawnej w jednym miejscu nie zamyka możliwości otrzymania tej porady w innym punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej.
 • trwają  prace nad poszerzeniem dostępności do nieodpłatnej pomocy prawnej. Złożony w sejmie prezydencki projekt zmiany ustawy zakłada, że  do nieodpłatnej ustawowej pomocy prawnej  będą uprawnione między innymi osoby niepełnosprawne, osoby o niskich dochodach, bezrobotni, rodzice otrzymujący świadczenie 500 Plus na pierwsze dziecko.


Wpłacam DARdla-dzieci.org.plJeśli nasz poradnik był pomocny - prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1% podatku na sfinansowanie stypendiów przekazywanych przez nasze Stowarzyszenie dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym. Dziękujemy!
logo pfron

Projekt Twoje Prawa jest współfinansowany ze środków PFRON

Copyright © SPES 1999 - 2018. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.


 • renovabis
 • praca
 • Do Rzeczy
 • seminarium
 • Gość Niedzielny
 • ralus
 • weglosmyk
 • denon
 • pity2016
 • Przewodnik Katolicki
 • asystentpit
 • izba lekarska
 • dudkiewicz
 • prowincja
 • adwokat ewa
 • zthiu
 • szip
 • IPS
 • Non Profit
 • oblaci
 • miasto
 • Niedziela
 • pfron
 • Google
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC