Ustawowa nieodpłatna pomoc prawna

Ogólnopolski system nieodpłatnej pomocy prawnej umożliwia otrzymanie darmowej porady prawnika.

Pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobom, które  nie są  w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Warunkiem uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest złożenie pisemnego oświadczenia, że otrzymujący darmową poradę nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających  obowiązkach, również w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,  
 • sporządzenie projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, 
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
 • nieodpłatną mediację

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Za zorganizowanie nieodpłatnej pomocy prawnej odpowiadają powiaty w porozumieniu z gminami. Starostwo powiatowe, urząd miasta, urząd gminy udzieli informacji o dostępnych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej. 

Warto wiedzieć, że:

 • nie ma limitu porad prawnych, ani rejonizacji - skorzystanie z porady prawnej w jednym miejscu nie zamyka możliwości otrzymania tej porady w innym punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej.
 • od 2019 roku zwiększył się zakres usług dostępnych w ramach ustawowej nieodpłatnej pomocy prawnej. Nowością są mediacje oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie udzielane przez organizacje pozarządowe. Poradnictwo  obywatelskie polega na udzieleniu porady osobie, która chce samodzielnie rozwiązać zgłaszany problem,  Ustawa określa, że są to w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.


Wpłacam DARdla-dzieci.org.plJeśli nasz poradnik był pomocny - prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1% podatku na sfinansowanie stypendiów przekazywanych przez nasze Stowarzyszenie dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym. Dziękujemy!
logo pfron

Projekt Twoje Prawa jest współfinansowany ze środków PFRON

Copyright © SPES 1999 - 2019. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.


 • Non Profit
 • prowincja
 • izba lekarska
 • pfron
 • Niedziela
 • asystentpit
 • praca
 • szip
 • Google
 • Do Rzeczy
 • renovabis
 • weglosmyk
 • pity2016
 • IPS
 • adwokat ewa
 • denon
 • zthiu
 • Gość Niedzielny
 • ralus
 • dudkiewicz
 • seminarium
 • miasto
 • oblaci
 • Przewodnik Katolicki
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC