Inne możliwości nieodpłatnej pomocy prawnej

Istnieje wiele możliwości otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej. Oprócz pomocy ustawowej są do dyspozycji różne miejsca, w których jest udzielane poradnictwo prawne i obywatelskie. 

Można zwrócić się o pomoc i wyjaśnienie niezrozumiałych kwestii prawno-formalnych do:

 • biura porad obywatelskich,
 • uniwersyteckiej (studenckiej) poradni prawnej,
 • ośrodka pomocy społecznej,
 • powiatowego centrum pomocy rodzinie,
 • miejscowej parafii - być może organizuje dyżury prawnika,
 • organizacji społecznej, np.: związków zawodowych, związków emerytów i rencistów, organizacji reprezentujących osoby niepełnosprawne, fundacji i stowarzyszeń,
 • biur poselskich i senatorskich - wiele spraw można załatwić niekoniecznie z samymi posłami i senatorami, często asystenci tych osób są w stanie udzielić skutecznej pomocy,
 • radców prawnych w Twoim zakładzie pracy lub w zakładzie pracy kogoś z rodziny lub znajomych - przyjaciół,
 • radnych lokalnych samorządów.

Informacje o organizacjach pozarządowych świadczących bezpłatną pomoc prawną (biura porad obywatelskich, uniwersyteckie poradnie prawne itp) znajdziesz w bazie danych Stowarzyszenia Klon/Jawor.

Linki do stron internetowych urzędów wojewódzkich z wykazami jednostek specjalistycznego poradnictwa są dostępne na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Ministerstwo Sprawiedliwości utworzyło również specjalną stronę dla osób pokrzywdzonych na której znajdują się informacje dla ofiar przestępstw, adresy placówek w których można uzyskać pomoc, akty prawne oraz wzory dokumentów potrzebnych do wszczęcia dochodzenia i inne.

Zalecamy podejmowanie kontaktu z placówkami znajdującymi się możliwie blisko miejsca zamieszkania (w bardzo wielu sprawach dla uzyskania pomocy konieczne jest przedłożenie dokumentów i osobisty kontakt).

Osoby z terenu aglomeracji katowickiej, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, mogą ubiegać się o bezpłatną pomoc prowadzonego przez nasze Stowarzyszenie  Ośrodka Poradnictwa Specjalistycznego.Wpłacam DAR dla-dzieci.org.pl Jeśli nasz poradnik był pomocny - prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1% podatku na sfinansowanie stypendiów przekazywanych przez nasze Stowarzyszenie dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym. Dziękujemy!

Publikacja jest finansowana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020 oraz Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030 (nowa wersja, strona w przygotowaniu).

logo NIW

Copyright © SPES 1999 - 2021. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • izba lekarska
 • niw
 • asystentpit
 • renovabis
 • IPS
 • ralus
 • Gość Niedzielny
 • prowincja
 • zthiu
 • Google
 • weglosmyk
 • Non Profit
 • Do Rzeczy
 • oblaci
 • pooooo
 • adwokat ewa
 • seminarium
 • szip
 • fio
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC