Ochrona rodzicielstwa

W niniejszym rozdziale informujemy jakie rodzaje pomocy, jakie uprawnienia i świadczenia przysługują w związku z rodzicielstwem. Publikację zaczynamy od omówienia kwestii dotyczących pochodzenia dziecka i ustalenia ojcostwa. Prawne uregulowanie pochodzenia dziecka jest podstawą dochodzenia roszczeń alimentacyjnych. Następnie informujemy o roszczeniach alimentacyjnych samotnej matki i pod jakimi warunkami można otrzymać pomoc państwa, gdy rodzic nie płaci zasądzonych alimentów. Kolejne zagadnienia są poświęcone uprawnieniom pracujących rodziców.   

Zaznaczamy, że nie wszystkie zagadnienia dotyczące ochrony rodzicielstwa znajdują się  w tym dziale. Powstał on jako uzupełnienie treści, które są już dostępne  w innych miejscach  Poradnika.  W Twoich Prawach Informujemy o uprawnieniach, ulgach i świadczeniach w różnych obszarach życia dla osób niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji socjalno – bytowej.  W wielu z omawianych w Poradniku zagadnieniach  poruszamy tematy obejmujące również różne uprawnienia rodzicielskie np. ulga prorodzinna w podatkach,  świadczenia  wynikające z niepełnosprawności dziecka,  samotnego rodzicielstwa, leczenia.     

W rozdziale Alimenty znajduje się zagadnienie Alimenty na rzecz dzieci.

W rozdziale Świadczenia rodzinne informujemy o świadczeniach finansowych przewidzianych ze strony państwa dla rodziców w trudnej sytuacji materialnej.


Podstawy prawne:

 1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j.Dz.U.2017.682 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego (tj. Dz.U.2018.1360 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny (tj.Dz.U.2018.1600 z późn. zm.)
 4. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz.U.2018.554 z późn. zm.)
 5. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U.2018. 917 z późn. zm.).
 6. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U.2018. 2220 z późn. zm.).
 7. Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz. U. poz. 303).Wpłacam DAR dla-dzieci.org.pl Jeśli nasz poradnik był pomocny - prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1% podatku na sfinansowanie stypendiów przekazywanych przez nasze Stowarzyszenie dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym. Dziękujemy!

Publikacja jest finansowana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020 oraz Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030 (nowa wersja, strona w przygotowaniu).

logo NIW

Copyright © SPES 1999 - 2023. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • prowincja
 • adwokat ewa
 • Google
 • Gość Niedzielny
 • ralus
 • izba lekarska
 • seminarium
 • NIW
 • fio
 • szip
 • Do Rzeczy
 • renovabis
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • oblaci
 • weglosmyk
 • IPS
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • zthiu
 • Non Profit
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC