Przerwa na karmienie dziecka

Przerwy w pracy na karmienie przysługują pracownicom karmiącym dziecko piersią.

Na żądanie pracodawcy karmiąca mama, jest zobowiązana przedstawić stosowne zaświadczenie lekarza.

W przepisach nie ustalono maksymalnej granicy wieku dziecka, które może być karmione piersią.  Prawo to przysługuje tak długo, jak długo istnieje taka konieczność.

Jeżeli pracownica karmi jedno dziecko, ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy, a gdy karmi więcej niż jedno dziecko korzysta z dwóch przerw w pracy, po 45 minut każda. Na wniosek karmiącej przerwy mogą być udzielane łącznie, co daje możliwość kumulowania przerw i rozpoczynania pracy później albo kończenia wcześniej.

Przerwy na karmienie dziecka piersią są wliczane do czasu pracy.

Koniecznym warunkiem nabycia prawa do przerw w pracy z tego tytułu, wliczanych do czasu pracy, jest wykonywanie pracy, przez co najmniej cztery godziny dziennie. Osobie zatrudnionej krócej niż cztery godziny na dobę przerwy na karmienie piersią nie przysługują. Jeżeli pracownica nie pracuje dziennie dłużej niż sześć godzin, przysługuje jej tylko jedna, półgodzinna lub 45 minutowa przerwa na karmienie.Wpłacam DAR dla-dzieci.org.pl Jeśli nasz poradnik był pomocny - prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1% podatku na sfinansowanie stypendiów przekazywanych przez nasze Stowarzyszenie dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym. Dziękujemy!

Publikacja jest finansowana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020 oraz Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030 (nowa wersja, strona w przygotowaniu).

logo NIW

Copyright © SPES 1999 - 2023. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • oblaci
 • Google
 • ralus
 • izba lekarska
 • adwokat ewa
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • IPS
 • renovabis
 • NIW
 • weglosmyk
 • seminarium
 • zthiu
 • Non Profit
 • prowincja
 • Do Rzeczy
 • fio
 • szip
 • Gość Niedzielny
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC