Odszkodowania komunikacyjne

W niniejszym dziale zamieszczamy postawowe informacje dotyczące odszkodowań oraz innych roszczeń przysługujących osobom, które zostały poszkodowane w wyniku wypadków komunikacyjnych.


Podstawy prawne:

 1. Kodeks pracy (Dz.U.2014.1502 tj. z późn.zmian.).
 2. Ustawa z dnia 6 czerwca 1964 Kodeks Cywilny (Dz.U.2014.121 tj. z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz.U.2014.101 tj. z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniach społecznych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U.09.167.1322 z późn.zm.).
 5. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U.2013.392. tj. z późn. zm.).
 6. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U.2013.950 z późn.zm.).
 7. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz.U.97.88.553).
 8. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny Wykonawczy (Dz.U.97.90.557).
 9. Ustawa z dnia 6 czerwca 1955 r. Kodeks Postępowania Karnego (Dz.U.97.89.555).
 10. Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw ( Dz.U. 2016.325).
 11. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 2015 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Dz. U.2015.1544).


Wpłacam DAR 1,5 procent podatku Drogi Czytelniku! Prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1,5% podatku na sfinansowanie rzecznictwa praw i poradnictwa obywatelskiego dla najuboższych. Dziękujemy!

Publikacja jest finansowana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.

Narodowy Instytut Wolności

Copyright © SPES 1999 - 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • seminarium
 • Gość Niedzielny
 • IPS
 • Google
 • fio
 • Non Profit
 • oblaci
 • NIW
 • weglosmyk
 • renovabis
 • ralus
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • Do Rzeczy
 • izba lekarska
 • zthiu
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • szip
 • prowincja
 • adwokat ewa
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC