Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Osoby niepełnosprawne są zwolnione z podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, wózka inwalidzkiego, motoroweru, motocykla lub samochodu osobowego, niezależnie od wartości zakupu. 

Co do zasady umowy sprzedaży skutkują powstaniem obowiązku podatkowego, należy wówczas zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych. Z obowiązku tego są jednak zwolnione osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności niezależnie od rodzaju schorzenia oraz osoby zaliczone do lekkiego stopnia niepełnosprawności w związku ze schorzeniami narządu ruchu jeśli nabywają na potrzeby własne sprzęt rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie, motorowery, motocykle lub samochody osobowe. Wpłacam DARdla-dzieci.org.plJeśli nasz poradnik był pomocny - prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1% podatku na sfinansowanie stypendiów przekazywanych przez nasze Stowarzyszenie dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym. Dziękujemy!
logo pfron

Projekt Twoje Prawa jest współfinansowany ze środków PFRON

Copyright © SPES 1999 - 2019. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.