Świadczenia zdrowotne

Uprawnienia do świadczeń zdrowotnych mają osoby, które zostaną zgłoszone przez ośrodki pomocy społecznej do ubezpieczenia zdrowotnego.

Uprawnienia do świadczeń zdrowotnych dla korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (osoby zgłaszane do ubezpieczenia zdrowotnego przez pomoc społeczną) przysługuje osobom, które:

 • pobierają zasiłek stały
 • osobom bezdomnym objętym indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności.

Do ubezpieczenia zdrowotnego zgłaszają te osoby ośrodki pomocy społecznej. Świadczenia zdrowotne przysługują również osobom, które są członkami rodziny (w myśl przepisów ustawy o ubezpieczeniu zdrowotnym) osób otrzymujących wyżej wymienione świadczenia z pomocy społecznej.

Do ubezpieczenia zdrowotnego zgłaszane są przez ośrodki pomocy społecznej również dzieci - na wniosek opiekunów lub z własnej inicjatywy - nieprzebywające w specjalnych placówkach i niepodlegające ubezpieczeniu z innego tytułu, do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego.Wpłacam DAR dla-dzieci.org.pl Jeśli nasz poradnik był pomocny - prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1% podatku na sfinansowanie stypendiów przekazywanych przez nasze Stowarzyszenie dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym. Dziękujemy!

Publikacja jest finansowana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020 oraz Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030 (nowa wersja, strona w przygotowaniu).

logo NIW

Copyright © SPES 1999 - 2023. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • Fundacja Nasza Szkoła
 • oblaci
 • renovabis
 • szip
 • fio
 • ralus
 • IPS
 • weglosmyk
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • seminarium
 • Non Profit
 • izba lekarska
 • NIW
 • adwokat ewa
 • Do Rzeczy
 • Gość Niedzielny
 • zthiu
 • prowincja
 • Google
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC