Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Raport roczny 2006

Opublikowaliśmy "Raport roczny 2006". Jest to sprawozdanie merytoryczne i finansowe obowiązujące organizacje pożytku publicznego. Raport składa się z części merytorycznej i finansowej. Omawia szczegółowo całokształt działalności statutowej SPES w roku 2006. Publikacja jest dostępna dla każdej zainteresowanej osoby w dziale Co robimy - Publikacje.