Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Aktualności 2003

27.11.2003

Choroba Menkesa

Poszukujemy kontaktu z rodzinami, które zetknęły się z chorobą Menkesa i są gotowe podzielić się z innymi, swym doświadczeniem w radzeniu sobie z tą trudną sytuacją

01.05.2003

Aktualizacja poradnika Twoje Prawa

Zmiany w zasadach i nowe programy celowe PFRON. Dokumenty uprawniające do ulgowych przejazdów komunikacją publiczną. Nowe limity odliczeń na cele rehabilitacyjne za rok 2003. Udostępnienie kalkulatora dodatku mieszkaniowego oraz kryterium dochodowego w pomocy społecznej