Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Aktualności 2004

29.12.2004

Aktualizacja poradnika "Twoje Prawa"

Z dniem 29.12.2004 r. wykonaliśmy aktualizację poradnika "Twoje Prawa", który w naszej ocenie uwzględnia stan prawny na dzień 30 listopada 2004 r.

12.11.2004

Nasz pracownik "Człowiekiem bez barier"

Pracownik socjalny naszego Ośrodka Pomocy Kryzysowej uzyskał wyróżnienie w konkursie Stowarzyszenia Integracja "Człowiek bez barier"

01.09.2004

Dotacja ze środków Unii Europejskiej

Nasz wniosek złożony w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) uzyskał pozytywną opinię Komisji Ewaluacyjnej. Otrzymaliśmy dotację w wysokości 28.000 EUR z przeznaczeniem na wzmocnienie potencjału organizacyjnego i kadrowego oraz rozwój instytucjonalny Ośrodka Pomocy Kryzysowej

18.01.2004

Uzyskaliśmy Godło "Firmy Przyjaznej Klientowi"

W grudniu ub.r. Ośrodek Pomocy Kryzysowej Stowarzyszenia SPES uzyskał godło programu "Firma Przyjazna Klientowi" realizowanego przez Instytut Zarządzania pod honorowym patronatem Ministra ds Europejskich Pani Danuty Hubner.