Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Dziękujemy za 1% podatku

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które w roku 2007 zdecydowały o przekazaniu nam 1% podatku z rozliczenia podatkowego za rok 2006. Suma wpłat z tego tytułu wyniosła 37.331,05 zł - pomogło nam w ten sposób łącznie 428 osób. Dziękujemy za zaufanie! Więcej informacji, w tym o sposobie zagospodarowania przekazanych nam środków, znajdziesz w dziale Możesz pomóc!