Zmarł Ojciec Henryk Tomys, OMI

27 stycznia 2008 roku zmarł Ojciec Henryk Tomys, OMI - emerytowany proboszcz parafii Ojców Oblatów na katowickiej Koszutce, spowiednik i rekolekcjonista, opiekun Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej Archidiecezji Katowickiej.

Jako 13 letni chłopiec, wstąpił do Niższego Seminarium Duchownego Misjonarzy Oblatów w Lublińcu. W 1949 roku odbył nowicjat, a w roku 1956, po studiach w Wyższym Seminarium Duchownym w Obrze, przyjął święcenia kapłańskie. Był również absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Poznaniu. Ojciec Henryk Tomys przez 19 lat był proboszczem w Obrze, a od roku 1982 do roku 2003 sprawował funkcję proboszcza w Katowicach.

Okres sprawowania przez Ojca Henryka posługi proboszcza "na Koszutce", to również czas intensywnego rozwoju naszego Towarzystwa. Dzięki Jego pomocy, stała się możliwa działalność tworzonej przez nas od roku 1986 wspólnoty, udzielającej wszechstronnej pomocy osobom z upośledzeniem umysłowym oraz członkom ich rodzin. W jej założeniach była katechizacja osób z upośledzeniem umysłowym i doprowadzenie ich do przyjęcia sakramentów. Był to na ówczesne warunki niewzwykle ambitny cel, nie podejmowany ani w strukturach Kościoła, ani też poza nimi. Ponadto "Grupa Koszutkowa" miała za zadanie umożliwić spotkanie, "bycie razem" - tych, którzy boleśnie doświadczają odrzucenia oraz ich młodych, bezinteresownie oferujących swój czas i zaangażowanie, przyjaciół. Tak więc, poza aspektem wspierania rozwoju osób z upośledzeniem umysłowym, grupa ta pełniła - i pełni do dziś - ważną rolę wychowawczą wobec kolejnych pokoleń młodych ludzi. Od początku jej działalność prowadzona była dzięki zaangażowaniu młodzieży szkół średnich, studentów oraz - za aprobatą władz kościelnych - alumnów Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego. Ojciec Henryk wspierał nas, obejmując opieką duszpasterską oraz konsultując szczegółowe rozwiązania, zwłaszcza dotyczące prowadzonej katechezy. Wspierał nas również materialnie i organizacyjnie, udostępniając na cele prowadzonej działalności pomieszczenia domu katechetycznego. Dziękujemy Ci Ojcze Henryku! 

In paradisum deducant te Angeli, in tuo adventu suscipiant te martyres, et perducant te in civitatem sanctam Ierusalem. Chorus angelorum te suscipiat, et cum Lazaro quondam paupere aeternam habeas requiem...

 • asystentpit
 • niw
 • Non Profit
 • weglosmyk
 • pooooo
 • Gość Niedzielny
 • fio
 • prowincja
 • adwokat ewa
 • Google
 • szip
 • ralus
 • Do Rzeczy
 • izba lekarska
 • oblaci
 • seminarium
 • renovabis
 • IPS
 • zthiu
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC