Propozycja bezpłatnej komunikacji miejskiej dla rodzin wielodzietnych w Katowicach (2013 - )

Zapewnienie rodzinom wielodzietnym bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej przyczyni się do poprawy ich sytuacji bytowej oraz pozwoli docenić wartość i znaczenie rodziny dla społeczności Miasta Katowice.  

W maju 2013 roku Prezydent Miasta Katowice ogłosił konsultacje społeczne w sprawie projektu zmiany uchwały dotyczącej realizacji miejskiego programu dla rodzin wielodzietnych „Nas Troje i więcej”. Dostrzegając konieczność kreowania polityki prorodzinnej, uwzględniając czynniki ekonomiczne, demograficzne i dobrą praktykę innych miast zaproponowaliśmy wówczas wprowadzenie bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej dla rodzin uczestniczących w programie. Naszym stanowiskiem staraliśmy się zainteresować katowickich radnych oraz władze samorządowe.

W dniu 26 czerwca 2013 r. została podjęta Uchwała Rady Miasta Katowice nr XXXVIII/881/13 w sprawie realizacji na terenie miasta Katowice Programu „Nas Troje i więcej”. Nie zostały w niej uwzględnione nasze postulaty. W dalszym ciągu zabiegamy o wprowadzenie naszej inicjatywy, gdyż jesteśmy przekonani, że samo wprowadzenie ulg w dziedzinie dostępu do dóbr kultury i sportu nie wystarczy, aby poprawiła się sytuacja bytowa rodzin wielodzietnych. 

W wyniku podejmowanych przez nas działań propozycja bezpłatnej komunikacji dla rodzin wielodzietnych znalazła się w programach wyborczych kandydatów na prezydenta Katowic Marka Szczerbowskiego i Marcina Krupy. Władze samorządowe przeprowadzają analizy prawne i finansowe  w celu wypracowania rozwiązania, które pozwoli odciążyć rodziny wielodzietne z części kosztów związanych z przejazdami komunikacją miejską.

Nasze działania

 • czerwiec 2013  
  • zgłoszenie propozycji wprowadzenia bezpłatnej komunikacji dla rodzin wielodzietnych  w konsultacjach społecznych ogłoszonych prze Miasto Katowice
  • korespondencja do Prezydenta Miasta Katowice, Wiceprezydentów Miasta Katowice, Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej UM Katowice oraz Radnych
  • spotkanie z Przewodniczącym Rady Miasta Katowice
 • październik 2013  
  • spotkanie z Radną Rady Miasta Katowice Marią Sokół
  • korespondencja do Radnych Rady Miasta Katowice
 • listopad 2013
  • spotkanie z Radnym Rady Miasta Katowice Markiem Szczerbowskim
 • wrzesień 2014
  • korespondencja do Prezydenta Miasta Katowice
 • kwiecień 2015
  • spotkanie z Naczelnikiem Wydziału Polityki Społecznej UM Katowice
  • korespondencja do Prezydenta Miasta Katowice
 • sierpień 2015
  • korespondencja do Prezydenta Miasta Katowice
 • grudzień 2015
  • korespondencja do Radnych Rady Miasta Katowice
 • marzec 2016
  • spotkanie z Radnym Rady Miasta Katowice Maciejem Biskupskim
 • czerwiec 2016
  • zgłoszenie uwag do kosztu wprowadzenia projektu oszacowanego przez Komunikacyjny Związek Komunalny  Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego 
 • sierpień 2016
  • korespondencja mailowa do Radnych Rady Miasta Katowice 
 • grudzień 2016
  • korespondencja do Wiceprezydenta Miasta Katowice
 • listopad 2017 

  • korespondencja do Wiceprezydenta Miasta Katowice

 • marzec 2018
  • korespondencja do Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii

Dokumenty w sprawie

2013-06-07 Formularz zgłaszania opinii do Programu "Nas Troje i Więcej"

2013-06-07 Pismo Przewodniczącego Rady Miasta Katowice

2013-06-11 Pismo do Prezydenta Miasta Katowice

2013-06-17 Interpelacja Józefa Zawadzkiego

2013-06-19 Odpowiedź Wiceprezydenta Katowic na interpelację Józefa Zawadzkiego

2013-10-28 Mail do Radnych

2013-11-13 Inerpelacja Marka Szczerbowskiego

2013-11-19 Artykuł w Gazecie Wyborczej

2013-11-27 Odpowiedź Wiceprezydenta Katowic na interpelację Marka Szczerbowskiego 

2014-09-15 Pismo do Prezydenta Miasta Katowice

2014-10-14 Pismo Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice

2015-05-07 Pismo do Prezydenta Miasta Katowice

2015-05-20 Pismo Wiceprezydenta Miasta Katowice

2015-12-28 Pismo do Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Katowice

2015-12-28 Pismo do Radnych Rady Miasta Katowice

2016-01-04 Interpelacja Józefa Zawadzkiego

2016-01-07 Pismo Wiceprzewodniczącej Miasta Katowice

2016-01-22 Odpowiedź Wiceprezydenta Katowic na interpelację Józefa Zawadzkiego

2016-01-26 Pismo Wiceprezydenta Miasta Katowice

2016-03-02 Pismo do Macieja Biskupskiego

2016-03-29 Interpelacja Macieja Biskupskiego

2016-04-15 Odpowiedź Wiceprezydenta Katowic na interpelację Macieja Biskupskiego

2016-04-26 Odpowiedź uzupełniająca na interpelację Macieja Biskupskiego

2016-06-13 Pismo do Wiceprezydenta Miasta Katowice

2016-06-24 Pismo Wiceprezydenta Miasta Katowice

2016-07-11 Pismo KZK GOP

2016-07-29 Pismo Wiceprezydenta Miasta Katowice

2016-09-08 Pismo KZK GOP

2016-12-02 Pismo do Wiceprezydenta Miasta Katowice

2016-12-29 Pismo Wiceprezydenta Miasta Katowice

2017-11-06 Pismo do Wiceprezydenta Miasta Katowice

2017-11-30 Pismo Wiceprezydenta Miasta Katowice

2017-12-11 Pismo Zarządu Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii

2018-03-02  Pismo do Zarządu Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii

2018-03-12 Pismo Zarządu Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii

 • szip
 • adwokat ewa
 • prowincja
 • seminarium
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • ralus
 • Non Profit
 • oblaci
 • Google
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • Do Rzeczy
 • Gość Niedzielny
 • fio
 • zthiu
 • weglosmyk
 • izba lekarska
 • IPS
 • renovabis
 • NIW
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC