Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych

Życie osoby z niepełnosprawnością to często brak swobody poruszania się. Przeszkody występujące w mieszkaniu i budynku sprawiają, że podstawowe, codzienne czynności, zakupy czy spacer są niestety utrudnione, czy wręcz niemożliwe ze względu na niedostosowaną łazienkę, zbyt wąskie drzwi, występujące progi, brak podjazdu i windy. Likwidacja barier architektonicznych to kosztowne przedsięwzięcie, można ubiegać się o dofinansowanie na ten cel ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  

O dofinansowanie, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na likwidację barier architektonicznych, mogą się ubiegać osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli:

 • są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, albo
 • posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują

a realizacja planowanego przedsięwzięcia umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

Od stycznia 2015 r. wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych i urbanistycznych wynosi dla osób niepełnosprawnych do 95% kosztów przedsięwzięcia (dotychczas wynosiła do 80% kosztów), nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Dofinansowanie następuje na pisemny wniosek złożony do powiatowego centrum pomocy rodzinie (PCPR) właściwego dla miejsca realizacji przedsięwzięcia. PCPR informuje szczegółowo o zakresie informacji i dokumentów, które wniosek winien zawierać.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy.

Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych można złożyć w każdym czasie (nie ma terminów składania wniosków).Wpłacam DAR 1,5 procent podatku Drogi Czytelniku! Prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1,5% podatku na sfinansowanie rzecznictwa praw i poradnictwa obywatelskiego dla najuboższych. Dziękujemy!

Publikacja jest finansowana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.

Narodowy Instytut Wolności

Copyright © SPES 1999 - 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • IPS
 • szip
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • Gość Niedzielny
 • zthiu
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • fio
 • seminarium
 • renovabis
 • prowincja
 • ralus
 • adwokat ewa
 • oblaci
 • izba lekarska
 • Do Rzeczy
 • NIW
 • Non Profit
 • Google
 • weglosmyk
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC