Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się

Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, gdy jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z ich niepełnosprawności i będzie skutkowało umożliwieniem lub w znacznym stopniu ułatwieniem wykonywania podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

W przepisach nie ustalono zamkniętego katalogu sprzętów i urządzeń, na zakup bądź montaż których można zwrócić się o pomoc finansową. Ważne, by sprzęt był związany ze specyfiką niepełnosprawności. Można starać się np. o dofinansowanie zakupu komputera stacjonarnego lub komputera przenośnego, specjalistycznych programów komputerowych, telefonu komórkowego, tabletu, programów udźwiękowiających, sygnalizacji optycznych dzwonków do drzwi, instalacji dźwiękowych – sygnalizacyjno – alarmowych, budzików świetlnych – wibracyjnych, syntezatorów mowy.

Od stycznia 2015 r. wysokość dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych wynosi dla osób niepełnosprawnych do 95% kosztów przedsięwzięcia (dotychczas wynosiła do 80% kosztów), nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Dofinansowanie następuje na pisemny wniosek złożony do powiatowego centrum pomocy rodzinie (PCPR) właściwego dla miejsca realizacji przedsięwzięcia. PCPR informuje szczegółowo o zakresie informacji, które wniosek winien zawierać.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy.

Wnioski o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych można składać w każdym czasie, dofinansowanie może być udzielone raz na trzy lata.Wpłacam DAR 1,5 procent podatku Drogi Czytelniku! Prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1,5% podatku na sfinansowanie rzecznictwa praw i poradnictwa obywatelskiego dla najuboższych. Dziękujemy!

Publikacja jest finansowana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.

Narodowy Instytut Wolności

Copyright © SPES 1999 - 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • prowincja
 • seminarium
 • Do Rzeczy
 • ralus
 • Google
 • adwokat ewa
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • oblaci
 • zthiu
 • izba lekarska
 • weglosmyk
 • fio
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • Gość Niedzielny
 • IPS
 • Non Profit
 • NIW
 • szip
 • renovabis
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC