Studenckie stypendia za wyniki

Student osiągający bardzo dobre wyniki w nauce lub uprawianym sporcie, może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa. 

Taka pomoc przysługuje w formie:

 • stypendium dla najlepszych studentów, którzy uzyskali za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiadają osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Stypendium jest przyznawane przez rektora uczelni na wniosek studenta lub bez konieczności składania wniosku - zgodnie z regulaminem ustalonym przez rektora w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego.
 • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, dla studentów szczególnie wyróżniających się w nauce oraz posiadających osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami
 • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe, które może otrzymywać student osiągający wysokie wyniki sportowe.

Student może równocześnie otrzymywać stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Otrzymanie tych stypendiów nie wyklucza prawa studenta do świadczeń pomocy materialnej oraz prawa do otrzymywania stypendium przyznawanego przez organy samorządu terytorialnego oraz pracodawców, a także pochodzących ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.Wpłacam DAR 1,5 procent podatku Drogi Czytelniku! Prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1,5% podatku na sfinansowanie rzecznictwa praw i poradnictwa obywatelskiego dla najuboższych. Dziękujemy!

Publikacja jest finansowana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.

Narodowy Instytut Wolności

Copyright © SPES 1999 - 2023. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • fio
 • NIW
 • oblaci
 • zthiu
 • renovabis
 • Non Profit
 • Google
 • szip
 • IPS
 • prowincja
 • Do Rzeczy
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • Gość Niedzielny
 • adwokat ewa
 • ralus
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • izba lekarska
 • weglosmyk
 • seminarium
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC