Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Studenckie stypendia za wyniki

Student osiągający bardzo dobre wyniki w nauce lub uprawianym sporcie, może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa. 

Taka pomoc przysługuje w formie:

  • stypendium dla najlepszych studentów, którzy uzyskali za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiadają osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Stypendium jest przyznawane przez rektora uczelni na wniosek studenta lub bez konieczności składania wniosku - zgodnie z regulaminem ustalonym przez rektora w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego.
  • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, dla studentów szczególnie wyróżniających się w nauce oraz posiadających osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami
  • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe, które może otrzymywać student osiągający wysokie wyniki sportowe.

Student może równocześnie otrzymywać stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Otrzymanie tych stypendiów nie wyklucza prawa studenta do świadczeń pomocy materialnej oraz prawa do otrzymywania stypendium przyznawanego przez organy samorządu terytorialnego oraz pracodawców, a także pochodzących ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.Jeśli nasz poradnik był pomocny - prosimy, przekaż kilkuzłotową darowiznę dla ciężko chorych dzieci, którym nasze Stowarzyszenie funduje stypendia. Jeśli w poradniku brakuje ważnych Twoim zdaniem informacji lub nie są one dla Ciebie zrozumiałe poinformuj nas o tym. Wszystkie uwagi czytamy i staramy się uwzględnić w kolejnych aktualizacjach poradnika Dziękujemy!

Copyright © SPES 1999 - 2017. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.