Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Aktualności 2009

31.12.2009

Aktualizacja poradnika Twoje Prawa

Dnia 31.12.2009 r. wykonaliśmy aktualizację poradnika Twoje Prawa. Zmianą, o dużym znaczeniu dla opiekunów osób niepełnosprawnych, jest zniesienie kryterium dochodowego, obowiązującego dotąd przy ustalaniu uprawnienia do świadczenia pielęgnacyjnego

23.12.2009

Dziękujemy za 1% podatku

Dziękujemy wszystkim osobom, które w roku 2009 przekazały nam 1% podatku z rozliczenia podatkowego za rok 2008

06.03.2009

Raport Roczny 2008

Opublikowaliśmy "Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2008". Jest to oficjalne sprawozdanie z działalności statutowej SPES w formie obowiązującej organizacje pożytku publicznego

28.01.2009

Terminarz 2009

Opublikowano "Terminarz 2009", zawierający informacje o datach ważnych zdarzeń w jednostkach organizacyjnych Stowarzyszenia SPES w roku 2009