Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Walne zebranie

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES informuje, iż zwołuje Walne Zebranie Członków. 

Zebranie odbędzie się w siedzibie Warsztatu Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia SPES w Katowicach przy ul. Panewnickiej 463. W pierwszym terminie – dnia 24 maja 2016 r. (wtorek) o godzinie 17.00, a w przypadku nie uzyskania kworum (co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków). W drugim terminie – dnia 20 czerwca 2016 r. (poniedziałek) o godzinie 17.00.