Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Wybraliśmy kolejnych stypendystów

Do grona stypendystów Programu Pomocy Dzieciom zakwalifikowaliśmy siedmioro dzieci w ciężkim stanie klinicznym.

Rodzice dzieci dowiedzieli się o naszym programie stypendialnym głównie za sprawą pracowników socjalnych. Jak co roku informację o naborze rozesłaliśmy do wszystkich ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, urzędów miast i gmin, hospicjów oraz parafii - z terenu całego kraju. W ten sposób trafiamy do najbardziej potrzebujących. 

Stan Patrycji znacznie się pogorszył w zeszłym roku po chemioterapii. Dziś nie może już funkcjonować bez rurki tracheotomijnej. Zuza cierpi na rzadką chorobę genetyczną, która postępuje z tygodnia na tydzień. Weronika niestety nie potrafi samodzielnie wykonać żadnego celowego ruchu. Mama Wiktorii, aby wyjść z bloku z córką musi pokonać dwa piętra. Magda oddycha wyłącznie z pomocą respiratora i ma siostrę, która tak jak ona cierpi na zespół dziecka wiotkiego. Paweł ma dwoje braci – wszyscy troje mają postępujący zanik mięśni. Kasjan również oddycha z pomocą respiratora i cierpi na częste ataki padaczki.

stypendyścistypendyścistypendyścistypendyścistypendyścistypendyścistypendyści