Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Nominacja do Nagrody TOTUS

Stowarzyszenie SPES zostało nominowane do Nagrody TOTUS 2016 za pracę na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin, będącą świadectwem chrześcijańskiego ideału miłości bliźniego.

Zostaliśmy nominowani w kategorii „Promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza”. Ta prestiżowa nagroda, przyznawana jest przez Fundację Episkopatu Polski "Dzieło Nowego Tysiąclecia" dla uhonorowania osób i instytucji, których działalność w sposób wybitny przyczynia się do promowania godności człowieka w duchu nauczania Świętego Jana Pawła II.

zdjęcie laureatów